Kategorier
Nyttige tips

Praktisk bruk av risikodiversifisering

At man ikke skal samle alle eggene i en kurv, er et uttrykk de fleste har hørt. Det gjelder også i aksjemarkedet.

Risikodiversifisering

Risikodiversifisering betyr å spre risiko, eller å ikke ha alle eggene i en kurv. Vi som driver Aksjeskolen har flere ganger vært i kontakt med investorer som har hatt stor tro på en enkelt aksje og gått all inn i den aksjen. Noen ganger har det gått bra, men som regel går det veldig dårlig. Grunnen til det er at investeringsporteføljen blir veldig utsatt for det som skjer med et enkelt selskap. Det gjør at dersom noe går galt vil det gi store utslag i porteføljen, det knuses rett og slett mange egg. for å kontrollere denne risikoen trengs det en tradingstrategi.

aksjeskolen

Hvordan diversifisere

Det finnes mange måter å diversifisere på. Den enkleste metoden for å diversifisere risiko er å kjøpe fond. Et fond investerer som regel i mange hundre forskjellige selskaper. Det gjør at investeringen blir lite sårbar for utviklingen i en enkel aksje. En annen metode er rett å slett å kjøpe forskjellige aksjer, gjerne i forskjellige bransjer og sektorer, eller til og med på forskjellige børser. Man kan også diversifisere porteføljen ved å investere i finansinstrumenter som ikke korrelerer. Det kan gjøres ved å investere i aksjer, råvarer og valuta.

Praktisk eksempel på diversifisering

Det kan være litt komplisert å se konsekvensene av å risikodiversifisere, og ikke risikodiversifisere. Derfor setter vi opp to porteføljer. En liten portefølje som følgelig har lav grad av risikodiversifisering, og en stor portefølje som har stor grad av risikodiversifisering.

Liten portefølje

La oss si at vi har en portefølje som kun består av to ulike aksjer. Dette er en svært dårlig diversifisert aksjeportefølje, og man blir veldig utsatt for hva som skjer med kursen til de aksjene man har. Porteføljen er delt med 50 % i selskap A og 50 % i selskap B.

La oss si at selskap B går konkurs, noe som fører til at aksjen blir verdiløs. Verdien på aksjen til selskap A har ikke endret seg. Porteføljen vil da kun bestå av aksjer i selskap A. Det betyr at halvparten av porteføljen er tapt.

Stor portefølje

Klok av skade har vi funnet ut at vi bør spre risikoen i flere aksjer. Vi har derfor kjøpt aksjer i ti forskjellige selskaper. Fordelingen 10 % av porteføljen investert i hver aksje. Dette gir oss en langt bedre risikoprofil.

Selskap B er igjen selskapet som ikke helt får det til, og det går konkurs, noe som gjør alle aksjer i selskap B verdiløse. Alle ander aksjer er akkurat som før, det vil si at kursen ikke har endret seg for disse. Det betyr at 10 % av porteføljen vår er verdiløs. Vi sitter altså fortsatt igjen med 90 % av porteføljen siden investeringen i selskap B kun utgjorde 10 %.

Nettmeglere som tilbyr diversifisering

Du oppnår store fordeler ved å diversifisere din portefølje. Du blir rett og slett mindre utsatt for for eksempel selskapsspesifikk risiko dersom du gjør det riktig. Du kan også minimere markedsrisiko ved å investere i ulike finans instrumenter som aksjer, valuta, indekser eller råvarer. Det er her eToro kommer inn i bildet. eToro er nemlig en av verdens største markedsplasser for CFD trading. Her har du tilgang til et stort utvalg av CFD på råvarer, aksjer, indekser og valuta, noe som gir deg mulighet til å lage en godt diversifisert investeringsportefølje. eToro tilbyr også shorthandel, aksjekreditt, program for teknisk analyse med realtidskurser og analyser. Du kan åpne din konto gratis ved å følge denne linken:


eToro er en multi-asset platform som tilbyr investering i både aksjer og kryptovaluta, i tillegg til CFD-trading.
Vennligst vær obs på at CFD er komplekse instrumenter og bringer med seg en høy risiko for å tape penger på grunn av belåning. 
62 % av retailinvestor tradingkontoer taper penger på CFD-trading med denne leverandøren.
Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape dine penger.
Kryptoinstrumenter er svært volatile og uregulerte investeringsprodukter. Det er ingen EU-investor beskyttelse.
Denne teksten er kun for informasjon og opplysning, og skal ikke bli sett på som et investeringsråd eller investeringsanbefaling.