Hvordan starte med daytrading?
Nyttige tips

Hvordan starte med daytrading

Trading er det kun ytterst få som får til over tid. De som klarer det kan få god avkastning. Les mer i vår guide for hvordan starte med daytrading.

Aksjemarkedet er slik at de fleste får en avkastning som er lik avkastningen til indeksen på markedet hvor de investerer. Noen gjør det selvsagt dårligere og bedre enn gjennomsnittet, men naturlig nok vil de fleste få en gjennomsnittlig avkastning. Siden daytrading går ut på å gjøre mange handler med kort tidshorisont vil kostnadene ved kjøp og salg føre til at man som trader ligger dårligere an til å slå indeksen. Derfor er det viktig å ha fokus på å holde kostnadene nede.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hva er daytrading?

Enkelt forklart er daytrading å gjennomføre handler for å ta små, men mange gevinster. En daytrader har sjeldent en investering i en aksje i mer enn et par dager. Formålet med daytradingen er å utnytte feilprisinger i markedet som kan oppstå når det stiger eller faller for mye. I tillegg er det vanlig å bruke tekniske trender og tekniske formasjoner for å time kjøp og salg.

Det er vanlig å daytrade aksjer, men alle finansielle instrumenter og verdipapirer som har nok likviditet kan i utgangspunktet trades. Altså kan du også drive daytrading med børsnoterte fond, ETN, forex, warrants, futures og opsjoner. I vårt kurs på Aksjeskolen vil vi fokusere på aksjer, men vi går også innom børsnoterte fond og sertfikater, eller ETF og ETN.

Hvordan begynne med daytrading?

Det er krevende å gjøre det godt som daytrader, men har du den rette innstillingen skal det kunne gå. Det kreves mye kunnskap for å kunne få en avkastning som er bedre indeks, selv om du sitter med langsiktige investeringer. Som daytrader blir det også høye kostnader som følge av at du kjøper og selger aksjer ofte. Det betyr at du må slå indeks for at det skal være lønnsomt med trading.

Dersom du ikke har noen erfaring med aksjehandel fra tidligere vil vi derfor anbefale å heller begynne med vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere. Det vil gi deg grunnleggende kunnskap som er nyttig for å kjøpe dine første aksjer. Dersom du allerede har kunnskap om økonomi og finans og har erfaring fra aksjemarkedet kan daytrading være noe for deg.

For å bli en daytrader er det en del ting du trenger for å komme i gang. Selvsagt trenger du penger, men du trenger også et verktøy og tid til å følge markedet for å holde deg oppdatert.

Verktøy til daytrading

Verktøy er viktig, og det må være høy kvalitet på disse. I tillegg må du ha kunnskap om hvordan de skal brukes. Å anbefale et enkelt program som dekker alle behov for alle er så godt som umulig, og dette gjelder spesielt når det kommer til program for daytrading. Derfor går vi ganske generelt gjennom de ulike verktøyene og hvordan du kan vurdere verdien av disse. Hvilket som er best for deg må du finne ut på egenhånd.

Program for teknisk analyse og relativ verdivurdering

Vi starter med et unntak fra de vi nettopp nevnte. Grunnen til dette er at TradingView er et virkelig godt program for teknisk analyse og relativ verdivurdering av aksjer. Dette kommer i en gratisversjon, men vi tror nok at du må betale for å få tilgang til en av de bedre versjonene dersom du vil prøve deg som daytrader.

TradingView er et teknisk analyse program som passer veldig godt for daytradere. Programmet er relativt komplisert sammenlignet med de løsningene du finner hos de ulike nettmeglerne. Men, det er nødvendig for at du skal kunne lage gode nok tekniske analyser som du kan bruke til daytrading.

Med programmet kan du tegne inn støtter og motstander, tekniske trender og formasjoner. Chartet kan tilpasses din analyseteknikk og tidshorisont ved at du kan velge candlesticks med varighet fra 1 minutt til 1 måned. Det er også et veldig stort utvalg av tekniske indikatorer du kan bruke.

TradingView gir deg også tilgang til historiske multipler for aksjer. Dette gjør at du kan sammenligne prisingen til ulike aksjer basert på for eksempel P/E, P/B og P/S. Dette er nyttig for å se hvilke aksjer som kan være overpriset eller underpriset. Siden du har tilgang til historiske multipler kan du også sammenligne dagens prising av en enkelt aksje med hvordan den har blitt priset tidligere.

Analyseprogrammet har også andre funksjoner som kommer godt med for en som driver med daytrading av aksjer. Med Stock Screener kan du få programmet til å finne frem aksjer som er inne i sterke trender eller som er lavt priset på multipler. Med Strategy Tester kan du også se hvilken avkastning strategien din hadde gitt historisk.

Når du registerer deg på TradingView kan du prøve Premium versjonen gratis i 30 dager. Det er en gratis lunsj, og som daytrader er det noe du aldri sier nei til.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Valg av daytrading program

Å velge daytrading program er noe av det du bør bruke mest tid på før du begynner med daytrading. Først og fremst må dette programmet gi deg tilgang til de instrumentene på de børsene du vil trade. Samtidig vil det være nyttig å ha mulighet til å kunne bruke gearing og shorte. Vi nevnte at kostnader gjør at sjansen for å lykkes med trading liten. Derfor er det viktig å velge et daytrading program som har lave kostnader på kjøp og salg. Programmet må også være brukervennlig og ha gode løsninger som kan være til hjelp når du daytrader.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Utvalg av tradinginstrumenter

Dersom du skal trade aksjer må programmet gi deg tilgang til nettopp aksjer, og skal du trade ETF eller ETN må du ha tilgang til dette. Det er mange tradere som spesialiserer seg på et utvalg aksjer på en enkelt børs, mens andre kan spesialisere seg på aksjer for en bestemt sektor over hele verden. Vi vet ikke hvordan du skal trade, så derfor er vårt tips å sjekke ut flere program for se hvilket som har best utvalg av de instrumentene du vil daytrade.

 • Aksjer
 • ETF, ETN
 • CFD
 • Forex
 • Warrants
 • Opsjoner
 • Futures

Gearing og shorting

Å geare betyr å bruke egenkapitalen din som sikkerhet for å ta opp et lån som gjør at du kan få høyere eksponering mot aksjene du daytrader. Gearing fungerer som en vektstang. Har du for eksempel 5x gearing vil avkastningen din på den investeringen være 5x høyere enn kursutviklingen på aksjen du har daytradet. Samtidig vil tapet ditt være 5x større dersom aksjekursen faller.

Å shorte aksjer går ut på å vedde på kursfall. Altså kan shorting gi deg muligheten til å tjene penger på et fallende marked. Shorting kan gjennomføres på ulike måter. Det vanligste er å shorte med aksjer som du låner. Men, dette gir en veldig høy risiko. Derfor er det mange tradere som shorter med CFD eller ETN og ETF for shorting. Det er også mulig å bruke opsjoner og warrants til dette.

Kostnader og gebyrer

Daytrading medfører mange handler, og hver handel koster penger. Å holde kostnadene så lave som mulig er veldig viktig for daytradere. Som nevnt vil de fleste få en avkastning som er lik indeks på langsiktige investeringer. Som daytrader kan du også få en lik avkastning om vi ser bort fra kostnadene. Trekker vi fra kostnadene er det størst sjanse for at en langsiktig investering i indeksen har gitt bedre avkastning enn daytradingen din.

Det koster også å benytte seg av gearing, shorting, og i tillegg kommer det forvaltergebyrer om du daytrader børsnoterte fond eller sertifikater, altså ETF og ETN. Noen program for daytrading har også gebyrer for realtidskurser, nyhetsoppdateringer og analyser. Før du velger program bør du derfor undersøke nærmere hvilket som gir deg lavest kostnader.

 • Kurtasje
 • Spread
 • Gebyrer for shorting og gearing
 • Andre kostnader

Brukervennlighet og automatiske handler

Du må like å bruke programmet for daytrading du velger deg. Faktisk må du ha total kontroll på hvordan det fungerer, og det vil være vanskelig å lære å bruke det dersom du ikke liker programmet. Programmet må også ha ulike funksjoner som kan hjelpe deg med daytradingen. At programmet gir deg mulighet til å legge inn take profit- og stop/loss ordre er et minimum for seriøse daytradere.

Nyhetsoppdateringer

Informasjon er viktig, dette påvirker nemlig aksjekursene og kan avgjøre om du tjener eller taper på tradingen. Dermed er det viktig å følge med på hva som skjer, og i tillegg må du ha kunnskap og erfaring slik at du er i stand til å tolke nyhetene. Flere timer om dagen bør du gå gjennom nyheter slik at du er oppdatert på de nyhetene som har kommet og påvirket markedet. Vi i Aksjeskolen bruker ofte disse to nettsidene:

I tillegg kan det være nyttig å delta på aksjeforum.

Nyheter som påvirker markedet

Det er mange nyheter vi vet vil påvirke aksjemarkedet, og i tillegg vet vi når disse nyhetene kommer. Dette kan være resultatfremleggelser fra selskaper, rentejusteringer fra sentralbanker eller rapporter fra arbeidsmarkedet. Dette er nyheter som kan gi store utslag i aksjemarkedene, og de andre markedene også for den saks skyld. Disse svingningene kan du som daytrader utnytte, men da må du vite når disse nyhetene slippes. Nyheter fra offentlige organisasjoner får du oversikt over på en nettsiden som Trading Economics, mens tidspunkt for resultatfremleggelser finner du på nettsiden til aksjeselskapet.

Daytrading strategier

Å velge mellom daytrading strategier er vanskelig, og det krever at du legger ned mye tid for å gjøre deg kjent med de forskjellige alternativene. En strategi for daytrading kan sees på som en plan eller ett sett med regler som forteller deg hva som er riktig avgjørelse i ulike situasjoner. En daytrading strategi sier hvordan du skal håndtere risiko, hvordan du skal analysere deg frem til tradingmuligheter, og gjør det klart for deg når du skal kjøpe aksjer, selge aksjer eller ikke være investert i markedet i det hele tatt.

Porteføljestrategier

Som trader må du kunne håndtere risiko, og den vanligste metoden for å håndtere risiko i daytrading er å spre risikoen. Dette kalles for risikodiversifisering og går ut på å investere i flere forskjellige aksjer. Altså går du ikke all in i en enkelt aksje når du daytrader. Du kjøper flere aksjer på samme tid. Porteføljestrategier er planer for hvordan du bygger opp en portefølje for daytrading.

Handelsstrategier

Handelsstrategier er planer for når du skal kjøpe aksjer eller andre instrumenter. Samtidig har disse strategiene for daytrading også regler for når du skal selge ut for å sikre gevinst eller når du skal selge for å unngå et større tap. Mange tradere bruker teknisk analyse for å få signaler om når man bør kjøpe eller selge. Disse signalene kan komme fra kursreaksjoner ved støtte- eller motstandsnivåer i tekniske trender og formasjoner.

Daytrader tips

Som daytrader må du først og fremst belage deg på å lage dine egne tekniske analyser. Å få aksjetips på forum fungerer dårlig. Siden du er en daytrader har investeringene dine kort tidshorisont, og dermed kan tipsene du kommer over være for gamle allerede når de blir lagt ut. I tillegg er det vanskelig å vite hvem du kan stole på. Aksjetips fra meglerhus fungerer også dårlig for å ta avgjørelser i tradingen din. Ofte har analytikere en tidshorisont som samsvarer dårlig med en traders. Likevel kan vi anbefale å følge med på analyser. Det kan nemlig gi deg nyttig informasjon om hva de store aktørene synes om markedet og aksjer.

Prøv daytrading med treningskonto

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Daytrading FAQ

Hva er daytrading?

Å daytrade går ut på å gjennomføre mange og kortsiktige handler for å utnytte svingninger i kursene. Det er vanlig å daytrade aksjer, børsnoterte fond, råvarer, valuta og indekser.

Hvordan kan jeg lære om daytrading for nybegynnere?

Vi har laget en guide som viser deg hvordan du kan bli daytrader. Å være daytrader er vanskelig. Det kreves mye tid og kunnskap. Sannsynligvis kommer du aldri til å bli en fullt utlært daytrader. Du lærer alltid noe nytt.

Hva trengs for å starte med daytrading?

Har du en pc, penger og kunnskap har du et godt grunnlag. Men, du trenger også strategier, verktøy for teknisk analyse og en god nettmegler som gir deg tilgang til mange instrumenter og har lave kostnader.

Hvilke daytrading strategier kan brukes?

Det finnes mange forskjellige daytrading strategier. Det er ingen av disse som er best. Den optimale strategien for daytrading er tilpasset ditt ferdighetsnivå, vilje til å ta risiko og instrumentene du trader.

Hvilket daytrader program er anbefalt?

Det er vanskelig å anbefale et enkelt program for daytrading. Det som er viktig er å finne et program som gir deg tilgang til de instrumentene du vil trade, har stabile og brukervennlige løsninger og lave kostnader.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.