Trading med opsjoner
Nyttige tips

Trading med opsjoner

Trading med opsjoner kan gi avkastning i seg selv, men opsjonene kan også brukes til hedging. En siste måte er å utstede opsjoner for å få inntekt.

Hva er opsjoner?

Opsjoner er kontrakter som gir deg rett, men ingen plikt, til å enten kjøpe eller selge et bestemt antall av det underliggende instrumentet for en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Det finnes opsjoner for blant annet aksjer, indekser, råvarer, valuta og obligasjoner.

Det skilles mellom call og put opsjoner. Calls er kjøpsopsjoner som gir det rett å kjøpe det underliggende instrumentet, mens puts er salgsopsjoner som gir deg rett til å selge det underliggende instrumentet.

Videre kan vi dele opsjonene inn i amerikanske og europeiske opsjoner som er de to mest vanlige formene. Deretter har vi binære, bermuda og andre typer eksotiske opsjoner.

Amerikanske og europeiske opsjoner skiller seg ved at de amerikanske opsjonene kan utøves, det vil si brukes til å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet når som helst frem til siste gyldighetsdato, expiration. De europeiske opsjonene kan derimot kun utøves på siste gyldighetsdato, det vil si expiration.

Viktige ord og uttrykk

Før du begynner med opsjonstrading er det viktig at du har en forståelse av de ulike uttrykkene. Her må vi også legge til at det skal langt mer til for å bli en dyktig opsjonstrader enn å bare kjenne til disse. Men, det er ihvertfall en start.

Strike er kursen du kan selge eller kjøpe det underliggende instrumentet til. Strike er veldig viktig siden dette er veldig avgjørende for om det vil lønne seg å utøve opsjonen eller la den falle bort verdiløs. Dersom det underliggende instrumentet har en kurs som er høyere enn strike på en kjøpsopsjon sier vi at opsjonen er in the money. Det vil da lønne seg å utøve opsjonen. Er derimot kursen på det underliggende instrumentet under strike sier vi at opsjonen er out of the money. At the money betyr at strike er samme som kursen på det underliggende instrumentet.

Expiration er siste dag en opsjon kan utøves. Dersom opsjonen er in the money vil det normalt lønne seg å utøve opsjonen, mens dersom den er out of the money vil den normalt falle bort verdiløs.

Opsjonspremie er prisen utsteder mottar for å utstede en opsjon. Altså er opsjonspremien prisen du må betale for å få en opsjon. Opsjonspremien kan deles inn i to. Egenverdi og tidsverdi. In the money opsjoner har både tidsverdi og en egenverdi, mens opsjonene som er out of the money har kun tidsverdi.

  • Vanilla opsjoner på valuta
  • Integrert TradingView analyseprogram
  • Godkjent av Finanstilsynet

74 % av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Prising av opsjoner

Som nevnt har opsjonene som er in the money både egenverdi og tidsverdi. Opsjonene som er out of the money har derimot kun tidsverdi. Årsaken til dette er at det vil lønne seg å utøve in the money opsjoner. I tillegg, så lenge opsjonen fortsatt kan omsettes og det er tid igjen til expiration kan kursen på det underliggende også bevege seg slik at opsjonen øker i verdi. Derfor har den også tidsverdi.

Opsjonen som er out of the money har ingen egenverdi, det skyldes at det ikke er lønnsomt å utøve den. Men, så lenge den kan omsettes og det fortsatt er tid igjen til expiration vil det være en sjanse for at kursen på det underliggende instrumentet kommer på et nivå hvor opsjonen vil være in the money. Tidsverdien er altså prisen for å ha sjansen til å få positiv avkastning.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *