Teknisk analyse av NEL aksjen aksjeskolen logo
Tekniske analyser

Teknisk analyse av NEL – februar 2021

NEL la fram negative tall fra driften i Q4, men en verdijustering på investeringen i Everfuel sikret overskudd på bunnlinjen. Markedet ble skuffet og aksjekursen har falt tilbake.

Langsiktig kursutvikling

Langsiktig kursutvikling aksjen teknisk analyse februar 2021

Langsiktig har NEL aksjen hatt en sterk kursutvikling, og aksjen er inne i en stigende trend som strekker seg tilbake til 2018. Siden vi bruker et logaritmisk chart har vi ikke benyttet regresjonstrend som er mer sikker enn en manuelt inntegnet trend. Dersom vi ser på regresjonstrenden så har aksjekursen vært på oversiden av trendtaket, men har nå falt tilbake og beveger seg på oversiden av gjennomsnittslinjen.

Middelslang kursutvikling

Middelslang kursutvikling NEL aksjen teknisk analyse februar 2021

I chartet for middelslang kursutvikling i NEL chartet kan vi se at kursen har testet motstanden i trendkanalen og har reagert ned fra denne. Dette dannet ny topper som nå kommer til å fungere som en teknisk motstand.

Samtidig kan vi også se at aksjen nå nærmer seg en teknisk støtte fra tidligere topper på 22,82 kr. På dette nivået har vi også støtte fra det flytende gjennomsnittet på 100 perider. Pt er kursen på undersiden av det flytende gjennomsnittet på 20 perioder, noe som er et signal på svakhet i utviklingen.

RSI og aksjekursen har dannet en bear divergens, og denne er i ferd å bli tatt ut. Noe annet vi kan se fra chartet er at RSI for NEL aksjen over tid har satt lavere bunner, noe som kan tyde på at den stigende trenden har et svakt grunnlag. Dette gjenspeiles også i volumet som er avtagende.

tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling nel aksjen februar 2021

Det kortsiktige chartet gir oss ikke så mye mer informasjon eller signaler. Vi har fått et death cross i de flytende gjennomsnittene på 5 og 25 perioder. Aksjekursen beveger seg også på undersiden av begge gjennomsnittene. Videre kan vi se at aksjekursen er i ferd med å nærme seg den tekniske støtten på 22,82 kr.

Den tekniske indikatoren MACD har gitt et kjøpssignal ved at det korte gjennomsnittet har brutt opp gjennom det lange gjennomsnittet. Dersom dette materialiseres vil dette kunne føre til flere positive signaler som kan være med på å løfte kursen opp mot tidligere topper.

Kjøp NEL aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer fra hele verden
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

NEL ASA

Nel ASA er norsk selskap som utvikler teknologi innenfor hydrogen-infrastruktur. Selskapet har sin opprinnelse fra Norsk Hydro og Yara. Dagens børsnoterte selskap er en videreføring av Diagenic. Mcap til Nel er pr februar 2021 på ca. 36 milliarder kroner.

Multipler*

 • P/E: 28,54
 • P/B: 8,33
 • P/S: 60,79

Selskapshendelser

 • Årsrapport: 25.03.2021
 • Generalforsamling: 15.04.2021
 • Utbytte: N/A

*Data fra TradingView pr 25.02.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: