Kjøpe Tesla aksjer Teknisk analyse av Tesla aksjen logo
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Tesla – mars 2021

Tesla har blitt verdens største bilprodusent om vi ser på market cap, selskapet har også gjort Elon Musk til verdens rikeste. Tesla aksjen diskuteres flittig, og det er to sterke ytterpunkter. Den ene sier at det fortsatt er oppside i kursen, mens den andre mener aksjen er overpriset.

Langsiktig kursutvikling

Langsiktig kursutvikling tesla aksjen analyse anbefaling mars 2021
Charts fra TradingView.

Tesla aksjen har lenge hatt en stigende trend, men det er først fra slutten av 2019 vi kom inn i den sterkt stigende trenden aksjekursen fortsatt er inne i. I denne trendkanalen har gjennomsnittslinjen vært viktig for både støtte og motstand. Taket har nylig blitt testet, og aksjekursen har nå reagert ned til undersiden av gjennomsnittslinjen. Dette kan tyde på at aksjen er oversolgt. Samtidig er det viktig å se at aksjen har testet taket i trenden, det kan bety at også gulvet skal testes.

Middelslang kursutvikling

Middelslang kursutvikling tesla aksjen anbefalinger mars 2021

Ser vi på 1-års chart for middelslang sikt kan vi se at aksjen også er inne i en stigende trend her. Igjen kan vi se at aksjekursen til Tesla har reagert ned, og i denne middelslange trenden ser det ut til at trendgulvet skal testes.

Aksjekursen til Tesla har brutt ned gjennom det korte snittet på 20 perioder. Dette er et negativt signal. Men, som vi kan se så vil det kreve langt mer for at det korte gjennomsnittet skal bryte ned gjennom det lange for å danne et death cross.

I det middelslange chartet kan vi se flere støttenivåer for kursen til Tesla aksjer. Vi har en teknisk støtte ved $653,69 som er rett over trendgulvet som også er en støtte. Under dette finner vi igjen støtte ved $574,00 og $444,61. Motstand har vi i gjennomsnittslinjen, ved $880,02 fra tidligere topper og i trendtaket.

Over tid har utviklingen i RSI vært godt. Det er satt høyere bunner i RSI som samsvarer godt med utviklingen i aksjekursen til Tesla. Det har blitt dannet en negativ divergens, og i tillegg har vi fått en dypere bunn som har brutt støtten for RSI. Det kan se ut til at potensialet på nedsiden har blitt tatt ut fra dette, men dette kan også signalisere at vi kan vente en svakere utvikling fremover.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling tesla aksjen mars 2021

Den kortsiktige kursutviklingen til Tesla aksjen er fallende. Det har blitt dannet enn fallende trend etter at aksjekursen toppet ut i januar. Aksjekursen beveger seg nå helt ved gulvet i denne fallende trenden. Dette kan tyde på at aksjen er oversolgt, og at det kan være rom for en reaksjon opp.

Aksjekursen beveger seg under både det korte og det lange gjennomsnittet på 5 og 25 perioder. Disse flytende gjennomsnittet har gitt et salgssignal, og begge fungerer i dag som motstand for aksjekursen på kort sikt.

Teknisk støtte har vi i gulvet av trendkanalen, og ved nivåene $653,69, $574,00 og ved $444,61. På oversiden har vi teknisk motstand fra gjennomsnittslinjen og taket i den fallende trendkanalen. Deretter er det teknisk motstand fra tidligere topper ved $880,02.

Det kan se ut til at den tekniske indikatoren MACD er i ferd med å gi et kjøpssignal, men i første omgang vil nok dette kun være nok til å løfte kursen mot gjennomsnittslinjen i trendkanalen. Et solid kjøpssignal får vi nok først når den fallende trenden er brutt.

Kjøp Tesla aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer fra hele verden
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Tesla

Tesla, Inc. er et amerikansk bil, programvare og energiselskap. Selskapet er oppkalt etter Nikola Tesla. Tesla produserer elbiler, solcellepaneler og batteripakker til kommersiell og privat bruk. De utvikler også programvare til biler og solcellepaneler.

Multipler*

 • P/E: 1074,61
 • P/B: 29,18
 • P/S: 20,56

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q1: 29.04.2021
 • Kvartalsrapport Q2: 22.07.2021
 • Utbytte: N/A

*Data fra TradingView pr 01.03.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: