Teknisk analyse av Tullow Oil aksje aksjen aksjer logo
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Tullow Oil – mars 2021

Oljeprisen har gjort en comeback, og med utsikter til inflasjon og høyere renter kan også oljeaksjer får et løft. Tullow Oil aksjen er en av de som kan komme til å nyte godt av dette.

Langsiktig kursutvikling

Langsiktig kursutvikling tullow oil aksjer kursmål anbefalinger teknisk analyse
Charts fra TradingView.

Kursen til Tullow Oil aksjen beveget seg lenge innenfor en svakt stigende trend. I slutten av 2019 ble denne brutt, og Tollow Oil aksjen falt kraftig. I løpet av 2020 bunnet aksjekursen ut, og det har blitt dannet høyere bunner og topper, noe som fører til at aksjen nå er inne i en stigende trend. Denne trenden har ikke blitt bekreftet med et golden cross i de flytende gjennomsnittene på 40 og 10 perioder som tilsvarer 200 og 50 dager på det langsiktige chartet for Tullow Oil aksjer.

Middelslang kursutvikling

Middelslang kursutvikling tullow oil aksjen kursmål mars 2021

I chartet for middelslang kursutvikling for Tullow Oil aksjen kan vi se at kursen er i ferd med å bryte ut av taket i den stigende trendkanalen. Det har også blitt dannet en mer kortsiktig stigende trendkanal som har høyere veksttakt. Om dette er en ny trend vil vi kunne få bekreftet med et etablert brudd på taket i den lengre trenden.

De flytende gjennomsnittene på 100 og 20 dager er i ferd med å gi et kjøpssignal. Når det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet har vi et såkalt golden cross.

Ser vi på den tekniske indikatoren RSI har denne utviklet seg med god korrelasjon mot aksjekursen. Det har blitt dannet høyere topper og bunner på RSI som samsvarer godt med utviklingen i kursen til Tullow Oil aksjen. Dette blir tolket som et tegn på styrke i trenden.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling tullow oil aksje analyser mars 2021

På chartet for kortsiktig kursutvikling for Tullow Oil aksjen kan vi tydelig se at kursen er i ferd med å bryte opp at motstanden i taket på trendkanalen. Dette har kommet etter at vi har hatt en triangelformasjon som det har kommet et brudd på, og dermed gitt et kjøpssignal.

Videre kan vi se at aksjen har teknisk støtte ved £40,00, £33,82 og fra tak, gjennomsnittslinje og gulv i den stigende trendkanalen. På oversiden er det ingen motstand som virker fremtredende på kort sikt.

MACD beveger seg i positivt terreng, og den tekniske indikatoren har nylig gitt et nytt kjøpssignal.

Tullow Oil skal snart legge frem årsrapport, og det er ventet at dette kan påvirke aksjekursen.

Kjøp Tullow Oil aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Tullow Oil Plc

Tullow Oil Plc er et multinasjonalt olje- og gassutforskningsselskap grunnlagt i Tullow, Irland med hovedkvarter i London, Storbritannia. Tullow har en primær notering på London Stock Exchange. Det har sekundære børsnoteringer på Ghana Stock Exchange og Irish Stock Exchange.

Multipler*

 • P/E: -0,92
 • P/B: -6,63
 • P/S: 0,59

Selskapshendelser

 • Årsrapport: 10.03.2021
 • Generalforsamling: 22.04.2021
 • Utbytte: N/A

*Data fra TradingView pr 07.03.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: