Teknisk analyse av Aurora Cannabis - 070421 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Aurora Cannabis – 070421

Fra høsten 2020 fikk Cannabis aksjene et kraftig løft, men har siden falt tilbake. Nærmer vi oss et godt nivå for kjøp? Les mer i vår tekniske analyse av Aurora Cannabis aksjen.

Middelslang kursutvikling

Ser vi på lang sikt beveger Aurora Cannabis aksjen seg innenfor en svakt fallende trend som er i ferd med å bli en trading range. På middelslang sikt beveger derimot aksjen seg i korte trender. Fra slutten av oktober i fjor fikk aksjekursen seg et kraftig løft, men har siden midten av februar beveget seg innenfor en fallende trendkanal. I løpet av det siste året har det blitt dannet flere tekniske støtter og motstander, og disse kan brukes som inngangs- og utgangnivåer til trading.

Hverken RSI eller MACD gir tydelige signaler om hvor kursen skal videre, noe som støtter opp om at den fallende trenden derfor kommer til å være gjeldende en stund til fremover. Samtidig er det verdt å merke seg at både RSI og MACD er på lave nivåer, og at det derfor kan komme kjøpssignaler fra disse. Disse signalene vil først og fremst gjelde for kortsiktig kursutvikling.

Vurderer du å begynne med trading? Da er det viktig å bruke billigste nettmegler.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling aurora cannabis aksjer investering 070421
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se hvordan aksjekursen toppet ut i midten av februar og falt relativt kraftig etter dette før den begynte å flate ut. Det er dannet et fallende trendkanel, og i denne er det først og fremst gjennomsnittslinjen som er et viktig støtte- og motstandsnivå. De siste bunnene har blitt satt på nivåer som ligger nærme forrige bunn, noe som betyr at falltakten er avtagende. Samtidig er det verdt å merke seg at kursen igjen har vendt nedover uten at motstanden i trendtaket har blitt testet.

Det flytende gjennomsnittene på 20 og 100 dager viser at den lengre trenden fortsatt er negativ. Gjennomsnittene nærmet seg riktignok i februar, men de var fortsatt et stykke unna å kunne gi et kjøpssignal eller et golden cross.

Når aksjekursen til Aurora Cannabis aksjen toppet ut ble det dannet en hode/skulderformasjon. Dette er en vendeformasjon som signaliserer trendskifte. Potensialet fra denne formasjonen er et fortsatt fall videre ned til $6,20. Før vi får noen tydelige kjøpssignal i kursen må det bli plassert bunner som kan danne støtte, samtidig som tidligere støttenivåer må testes ut og holde.

Aurora Cannabis

Multipler*

 • P/E: -0,53
 • P/B: 0,92
 • P/S: 7,17

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q3: 14.05.21
 • Kvartalsrapport Q4: 22.09.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 07.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

14 − 5 =