Teknisk analyse av Pfizer - 080421 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Pfizer – 080421

Kursutviklingen til Pfizer har hengt etter resten av markedet. Kan dette være en god mulighet til å kjøpe på lave kurser? Les mer i vår tekniske analyse av Pfizer aksjen.

Middelslang kursutvikling

På middelslang sikt beveger aksjekursen til Pfizer seg innenfor en svakt stigende trendkanal. Gulv og tak i denne har blitt testet, og i tillegg har kursen støtte- og motstandsnivåer inne i trendkanalen. Aksjen dannet en ny topp i desember, og frem til mars bevegde kursen seg innenfor en fallende sekundærtrend. Kursen har brutt ut av denne, men synes å reagere ned fra motstand i gjennomsnittslinjen og ved $37.

MACD gav et kjøpssignal i begynnelsen av mars når aksjekursen bunnet ut mot støtten rundt $33. Det er nå i ferd med å bli dannet et salgssignal, noe som gjør at det er viktig å følge med på den tekniske indikatoren MACD fremover. I chartet for RSI har det blitt dannet lavere topper, noe som gir en motstand. Det vil være viktig at denne blir brutt på sikt.

Usikker på hva du skal investere i? Følg meglerhusenes aksjetips.

tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling pfe pfizer aksjer kursmål 080421
Charts fra TradingView.

Siden den lengre stigende trenden har så lav stigningstakt vil de flytende gjennomsnittene gi flere falske signaler. Som vi ser i chartet har det kommet flere kjøps- og salgssignaler fra gjennomsnittene på 20 og 100 dager. Dette fører til at man ikke kan legge mye vekt på det kjøpssignalet som kan bli dannet dersom det korte gjennomsnittet kommer seg over det lange gjennomsnittet.

På kort sikt tror vi at det er støtte- og motstandsnivåene som kommer til å være viktige å følge med på. Som vi kan se er Pfizer aksjen i ferd med å reagere ned etter å ha testet motstanden i gjennomsnittslinjen. Denne reaksjonen kan være nok til at den korte stigende trenden blir avbrutt. Dette vil igjen kunne føre til at kursen skal ned og teste støtten ved $33 eller i gulvet av trendkanalen.

Kjøp Pfizer aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer fra hele verden
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Pfizer

Multipler*

 • P/E: 21,00
 • P/B: 3,16
 • P/S: 4,20

Selskapshendelser

 • Generalforsamling: 22.04.21
 • Kvartalsrapport Q1: 04.05.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 08.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: