Teknisk analyse av Tilray - 080421 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Tilray – 080421

Aksjene til selskaper som driver med cannabis fikk et kraftig kursløft etter at Biden ble president i USA. I ettertid har det derimot vært tyngre. Les mer i vår tekniske analyse av Tilray aksjen.

Middelslang kursutvikling

Tilray aksjen har over lengre tid hatt en flat kursutvikling, og det var det amerikanske presidentvalget som var den store triggeren. Oppturen viste seg i ettertid å være kortvarig. Den stigende trenden begynte i desember, men ble avsluttet etter kort og kraftig oppgang i februar. Nedturen var like brutal som oppturen, og aksjekursen til Tilray har beveget seg innenfor en sekundær trading range innenfor en fallende trend. Nå kan det se ut til at gulvet i trading rangen blir brutt, noe som kan åpne for et fall fremover.

Mot slutten av februar gav den tekniske indikatoren MACD et salgssignal, og har vist negativ tendens siden. Det korte gjennomsnittet gjorde et forsøk på å bryte opp gjennom det lange gjennomsnittet i midten av mars, men dette ble aldri etablert. RSI viser også den samme svake utviklingen.

Fallende kurser kan gi muligheter. Les hvordan du kan shorte aksjer.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling tlry tilray aksjer 080421
Charts fra TradingView.

På kort sikt kan vi se hvordan Tilray aksjen i praksis har beveget seg innenfor en trading range mellom $21,58 og $30,09. Her kan vi se at det også har blitt dannet lavere topper, noe som har dannet en triangelformasjon. Aksjekursen har brutt ned gjennom støtten i trading rangen og er nå på støtten fra gjennomsnittslinjen i den fallende trenden. Samtidig har vi også fått et brudd i triangelformasjonen siden gulvet i denne også er gulvet i trading rangen.

Aksjekursen er på undersiden av det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager, men er på oversiden av det lange flytende gjennomsnittet på 100 dager. Det betyr at den stigende trenden fortsatt er intakt, men at det er svakheter og signaler om at denne trenden kan bli endret. Ved et videre fall for Tilray aksjen vil det flytende gjennomsnittet på 100 dager fungere som en teknisk støtte. Under denne er det lite støtte før vi kommer til $10,81.

Tilray

Multipler*

 • P/E: -8,15
 • P/B: 8,37
 • P/S: 14,88

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q1: 11.05.21
 • Generalforsamling: 28.05.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 08.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *