Teknisk analyse av Apple - 120421 kursmål anbefaling tips anbefalinger 1
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Apple – 120421

Kursutviklingen til Apple aksjen har vært sidelengs, samtidig er det signaler i chartet om at noe kan skje i tiden fremover. Les mer i vår tekniske analyse av Apple aksjen.

Middelslang kursutvikling

Frem til begynnelsen av september 2020 var Apple aksjen inne i en stigende trend med høy stigningstakt. I tiden etter dette har den nesten tradet sidelengs. Det har i løpet av denne perioden blitt dannet flere støtte- og motstandsnivåer. Aksjen beveger seg nå på oversiden av gjennomsnittslinjen i trendkanalen, og på oversiden er det lite motstand annet enn ved $137,98 og i taket av trendkanalen.

Den tekniske indikatoren MACD gav et kjøpssignal i midten av mars, og i løpet av den siste tiden har det også kommet kjøpssignaler fra MACD ved at det korte og det lange gjennomsnittet har brutt opp over 0-linjen. Ser vi på RSI legger vi merke til at det er en negativ divergens mellom aksjekursen og RSI. Det har blitt dannet høyere topper i aksjekursen, mens de tilsvarende toppene i RSI er på lavere nivåer. Dette er en negativ divergens som ofte oppstår før vi får perioder med høy volatilitet og kursfall.

Ønsker du høyere risiko? Les alt du må vite om giring og aksjer.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling aapl aksjen ticker 120421
Charts fra TradingView.

Samtidig som det er lite motstand på oversiden for kursen til Apple aksjen, er det mye støtte på undersiden. Vi har først og fremst gjennomsnittslinjen som blir testet nå, deretter har vi tekniske støtter ved $126,91 og $120,36, mellom disse har vi det korte gjennomsnittet på 20 dager, før vi har gulvet i trendkanalen. Vi kan også se at avstanden mellom det korte og det lange flytende gjennomsnittet øker, noe som kan bety at vi ikke skal vektlegge den negative divergensen for mye.

Fremover tror vi at RSI kommer til å være viktigste å følge med på. Et brudd opp gjennom motstanden vil avkrefte den negative divergensen. Dette sammen med lite motstanden på oppsiden og flere kjøpssignaler fra MACD kan bety at det er rom for at aksjekursen til Apple skal stige.

Apple

Multipler*

 • P/E: 35,56
 • P/B: 33,42
 • P/S: 7,53

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 30.04.21
 • Kvartalsrapport Q3: 30.07.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 12.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

20 − 20 =