Teknisk analyse av Sea Limited - 140421 anbefaling kursmål tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Sea Limited – 140421

Sea Limited er tilbake i trend etter bruddet ned gjennom motstanden. Betyr det at faren er over? Dette er en av tingene du kan lese om i vår tekniske analyse av Sea Limited aksjen.

Middelslang kursutvikling

Aksjekursen til Sea Limited har trendet godt, men den siste tiden har det vært økt volatilitet som har ført til at trenden har vært utenfor trendkanalen både på oppsiden og nedsiden. I løpet av denne perioden har det blitt dannet tekniske støtter og motstander. I dag er aksjekursen på vei ned etter å ha testet motstanden i gjennomsnittslinjen, og dette har ført til at vi har fått en lavere topp i aksjekursen. Det er ofte sett på som negativt.

Den tekniske indikatoren MACD gav et kjøpssignal når det korte gjennomsnittet krysset opp over det lange gjennomsnittet i månedsskiftet februar/mars. Vi har også nylig fått kjøpssignaler fra denne tekniske indikatoren når gjennomsnittene krysset opp over 0-linjen. På kort sikt viser RSI en positiv tendens ved at det er dannet høyere bunner, men på lang sikt kan vi se at det er en negativ divergens med høyere topper i aksjekursen og lavere topper i RSI. Det kan bety at vi kan vente oss økt volatilitet fremover. Det kan igjen betyr et fall i aksjekursen.

Vil du lage dine egne tekniske analyser? Prøv programmet vi bruker til aksjeanalyse.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling se aksjen sea limited singapore børs 140421
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se hvordan aksjekursen til Sea Limited har reagert opp fra den tekniske støtten ved $190,61. På vei opp mot gjennomsnittslinjen er det tydelig at aksjekursen har møtt motstand ved $209,30, fra gulvet i trendkanalen, det korte gjennomsnittet på 20 dager og ved $239,83. Disse fungerer nå som tekniske støtter og kan bli viktige fremover på grunn av den negative divergensen mellom kursen til Sea Limited aksjen og den tekniske indikatoren RSI.

Fremover er det nok RSI som kommer til å spille en av de viktigste rollene for videre kursutvikling for Sea Limited aksjen. Et brudd på motstanden som avkrefter divergensen vil kunne endre styrken til den lengre stigende trenden for aksjen. Det er også viktig at gulvet i den stigende sekundærtrenden holder som støtte.

Sea Limited

Multipler*

 • P/E: -72,38
 • P/B: 160,68
 • P/S: 18,67

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q1: 18.05.21
 • Kvartalsrapport Q2: 18.08.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 14.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *