Teknisk analyse av NEL - 300421 kursmål anbefaling aksjetips tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av NEL – 300421

NEL har brutt ut av den fallende sekundærtrenden, men har etablert en rektangelformasjon. Dermed er det mye usikkerhet om videre kursutvikling. Les mer i teknisk analyse av NEL aksjen.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av NEL aksjen la vi vekt på tegn om av MACD svekket seg og at RSI pekte nedover. Aksjen er fortsatt innenfor den langsiktige stigende trendkanalen, men som vi kan se så har stigningstakten til denne falt tilbake siden sist. Som nevnt har aksjekursen brutt ut av den fallende sekundærtrenden, og det har blitt etablert en rektangelformasjon i løpet av april. Dette er en formasjon som ikke angir retning for videre kursutvikling, noe som gjør at vi må ha et brudd på enten taket eller gulvet i formasjonen.

Den tekniske indikatoren MACD er nå i ferd med å gi et salgssignal ved at det korte gjennomsnittet holder på å bryte ned gjennom det lange gjennomsnittet. Avstanden til 0-linjen er også liten, noe som betyr at vi også kan få to nye salgssignaler forutsatt at det korte og det lange gjennomsnittet bryter ned gjennom denne. RSI har brutt ned gjennom støtten fra de høyere bunnene, noe som også er et salgssignal.

Vet du hvordan du bruker RSI og MACD? Les mer om tekniske indikatorer.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling NEL aksje kurs 300421
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling i NEL aksjen kan vi se hvordan flere tekniske støtter og motstander har spilt en viktig rolle den siste tiden. Motstanden ved 26,60 kr ble testet, men kursen reagerte ned til støtten ved 25,00 kr. Deretter har kursen etablert lavere bunner og topper, noe som har gitt oss rektangelformasjonen. Aksjen har hatt et brudd på støtten i denne, men etter at kursen testet det lange flytende gjennomsnittet på 100 dager reagerte kursen opp igjen til det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager.

Som nevnt er rektangelformasjonen en teknisk formasjon som ikke angir noe retning før vi får et brudd på støtte eller motstand. Altså vil et brudd på motstanden eller taket være et signal om å kjøpe NEL aksjer. Motsatt vil et brudd på støtten være et signal om å selge NEL aksjer. Fremover vil det være viktig å følge med på denne formasjonen, i tillegg til RSI og MACD. Begge disse har som nevnt gitt salgssignaler.

NEL ASA

Multipler*

 • P/E: 27,62
 • P/B: 8,06
 • P/S: 58,84

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q1: 04.05.21
 • Kvartalsrapport Q2: 19.08.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 30.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

six + 7 =