Teknisk analyse av TUI - 300421 kursmål anbefaling tips aksjetips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av TUI – 300421

Vi har fått et brudd på motstanden i en triangelformasjon i chartet til TUI. Mye av potensialet er tatt ut, men trenden er stigende. Les mer om kursutviklingen i vår tekniske analyse av TUI aksjen.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av TUI la vi vekt på at aksjen er inne i en stigende trend, og at kjøp på dager hvor kursen falt kunne være en god tilnærming. I dag kan vi se at det har vært en god tilnærming. Siden sist har det blitt dannet lavere topper og høyere bunner innenfor den stigende trendkanalen, noe som har ført til at vi har fått en triangelformasjon. Nå har bruddet på motstanden i denne allerede vært, og mye av potensialet fra formasjonen er tatt ut. Likevel ser ting bra ut rent teknisk. Kursen har kommet over støtten ved £417,17, og på oversiden er det gjennomsnittslinjen i trendkanalen og den tekniske motstanden ved £459,3 som er første motstandsnivåer. Nivået ved £459,30 er også kursmålet for triangelformasjonen.

MACD gav et kjøpssignal når det korte gjennomsnittet brøt opp over det lange, og når gjennomsnittene gikk over 0-linjen. Disse kjøpssignalene bekreftet også bruddet på motstanden i triangelformasjonen. I RSI har det blitt dannet både lavere topper og høyere bunner. De lavere toppene gir en negativ divergens med aksjekursen. Noe som er et svakt signal.

Interessert i britiske aksjer? Les om aksjehandel på London børsen uten kurtasje.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling tui 300421
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se hvordan aksjekursen har testet støtte og motstand i det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager. Videre kan det se ut til at vi skal få en test av den tekniske støtten fra tidligere topper og bunner ved £417,70. I første omgang kan det se ut som en god anledning til å investere i TUI aksjer, men siden RSI kan virke å ha svak utvikling bør en følge med på denne tekniske indikatoren. Kursen beveger seg under gjennomsnittslinjen, noe som er et signal om at aksjen er oversolgt. På sikt kan vi forvente at vi får en test av motstanden i gjennomsnittslinjen.

TUI

Multipler*

 • P/E: -1,17
 • P/B: -3,22
 • P/S: 1,00

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport:
 • Årsrapport:
 • Utbytte:

*Data fra TradingView pr 30.04.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *