Teknisk analyse av Nio - 070521 kursmål 1a
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Nio – 070521

På kort sikt kan det se ut til at aksjekursen til Nio er i ferd med å bunne ut, men det er også signaler om videre fall. Les mer om kursutviklingen i vår tekniske analyse av Nio.

Middelslang kursutvikling

I forrige tekniske analyse av Nio fokuserte vi på at vi hadde fått en fallende triangelformasjon som signaliserte et poteniselt fall ned mot $25. Vi fikk aldri noe brudd på støtten i denne formasjonen, men derimot et brudd på motstanden, noe som avkreftet formasjonen.

I tiden etter vår forrige tekniske analyse har vi fått et brudd på den fallende trenden. Dette har ført til at vi nå har en fallende trend med lavere fallhastighet. Innenfor denne nye fallende trenden har vi flere viktige støtter og motstander. Spesielt er det støtten ved $35,21 og motstandene ved $39,71 og $43,23 som har blitt testet.

MACD har siden midten av mars beveget seg oppover mot 0-linjen, og på veien har det kommet flere kjøps- og salgssignal ved at det korte og det lange gjennomsnittet har krysset hverandre. Slik vi ser det er dette støy. RSI har derimot en langt tydeligere tendens. De lavere toppene har dannet en motstand, mens de høyere bunnene har dannet en støtte. RSI har nå brutt ned gjennom støtten, noe som er et salgssignal for Nio aksjen.

Vil du utnytte kursbevegelser fra formasjoner? Les om day trading for nybegynnere.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling nio 070521
Charts fra TradingView.

Aksjekursen til Nio beveger seg fortsatt på undersiden av det krote flytende gjennomsnittet på 20 dager, og dette har fungert som en motstand over lengre tid. Det lange flytende gjennomsnittet på 100 dager har derimot fungert som en teknisk støtte, og det har blitt testet flere ganger. Det holder også på å bli testet når vi skriver denne analyser. Ser vi på utviklingen i volumet er dette avtagende, noe som kan bety at salgspresset har blitt mindre som følge av den lavere kursen, eller at selgerne avventer et tydelig signal om videre fall før de selger.

Fremover vil RSI være viktig. Vi har som nevnt fått et salgssignal for Nio aksje ved at støtten i indikatoren er brutt. Kursen har brutt ned gjennom gjennomsnittlinjen i den nye trendkanalen, noe som kan bety at vi får en ny test av støtten ved $35,21 og gulvet av trendkanalen. Dette kan føre til et brudd på det lange gjennomsnittet, noe som vil være et klart negativt signal for Nio aksjen. Derfor blir det også viktig å følge med på støttenivåene fremover.

Kjøp Nio aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Nio

Multipler*

 • P/E: -38,74
 • P/B: 14,07
 • P/S: 13,89

Selskapshendelser

 • Årsrapport: 14.05.21
 • Kvartalsrapport Q2: 11.08.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 07.05.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: