Teknisk analyse av Tesla - 070521 kursmål 1a
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Tesla – 070521

Tesla er nå i ferd med å teste en veldig viktig støtte, nemlig gulvet i den langsiktige stigende trendkanalen. Les mer om kursutviklingen for Tesla aksjen i vår tekniske analyse.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige analyse av Tesla la vi vekt på triangelformasjonen som hadde dannet seg i chartet, og fått et brudd på motstanden. Dette bruddet ble etablert, men det fulle potensialet for kursoppgang ble ikke tatt ut til tross for positive signaler fra MACD og RSI.

Nå har kursen til Tesla dannet en stigende sekundærtrend, hvor kursen beveger seg nede mot gulvet i den lengre stigende trenden. Dette kan være et signal om at aksjen er oversolgt, men siden det har blitt dannet lavere topper er det også et signal om at kursoppgangen kan ha toppet ut og at vi kan forvente oss et trendskifte. Kursen er nå helt nede ved trendgulvet i den lange trenden og tester støtten i gulvet og støtten ved $649,88.

Når vi ser på de tekniske indikatorene får vi dystre signaler for Tesla aksjen. MACD gav et salgssignal i slutten av april når det korte gjennomsnittet brøt ned gjennom det lange gjennomsnittet. Nylig fikk vi også et nytt salgssignal når det korte gjennomsnittet brøt ned gjennom 0-linjen. Her kan vi også få et nytt salgssignal dersom det lange gjennomsnittet også bryter ned gjennom 0-linjen. RSI har også gitt et salgssignal ved at indikatoren har brutt ned gjennom støtten fra de høyere bunnene.

Vurderer du å gjøre din første investering, men er usikker på hvordan? Les hvordan kjøpe Tesla aksjer.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling tsla 070521 1a
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at motstanden ved $705,67 har vært viktig. Denne har blitt testet i flere omganger, noe som betyr at denne er en sterk motstand. Videre kan vi også se at aksjekursen nå er helt nede ved gulvet av den lange trendkanalen. Et brudd på denne vil være et negativt signal. I første omgang kan vi i så fall se en test av støtten ved $649,88. Et brudd på denne kan bety en test av det lange gjennomsnittet på 100 dager, og ved $559,99.

Testen av gulvet i trendkanalen kommer til å bli viktig fremover. Får vi et brudd på den tekniske støtten her vil vi kunne forvente å få et trendskifte. I første omgang vil et trendskifte bety at vi får en sidelengs trend. Både RSI og MACD er som nevnt negative, og en bedring i disse tekniske indikatorene kan være et positivt signal og en bekreftelse av testing av gulv er ferdig.

Kjøp Tesla aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Tesla

Multipler*

 • P/E: 664,13
 • P/B: 27,76
 • P/S: 17,78

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 22.07.21
 • Generalforsamling: 22.09.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 07.05.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: