Teknisk analyse av GOOG - 120521 google alphabet aksje
Tekniske analyser

Teknisk analyse av GOOG – 120521

På kort sikt ser det ut til at Google aksjen har toppet ut, og at vi kan få en test av tekniske støttenivåer fremover. Les mer om kursutviklingen i vår tekniske analyse av Google aksjen.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av Google aksjen la vi vekt på at det hadde blitt dannet en rektangelformasjon, og at det hadde oppstått en negativ divergens mellom RSI og aksjekursen. En rektangelformasjon er en formasjon som ikke angir retning, mens negativ divergens er et signal om at vi kan få et kursfall. Aksjen gjorde et brudd på motstanden i rektangelformasjonen, og i samme bevegelse avkreftet den divergensen.

Etter kursløftet fra rektangelformasjonen har aksjen testet motstanden i taket av den lange trendkanalen. Det har også blitt dannet en dobbel toppformasjon som er en vendeformasjon og signaliserer at trenden er i ferd med å snu. Vi har ikke fått et etablert brudd på denne formasjonen, men bruddet er bekreftet av den tekniske indikatoren RSI.

MACD gav i begynnelsen av mai et salgssignal når det korte gjennomsnittet brøt ned gjennom det lange gjennomsnittet. RSI har som nevnt bekreftet bruddet på støtten i dobbel toppformasjonen, og det ble gjort ved at indikatoren brøt ned gjennom støtten fra de høyere bunnene.

Med fractional shares trenger du ikke kjøpe hele Google aksjer, men deler av en aksje fra $50 og oppover.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

Kortsiktig kursutvikling goog alphabet aksjer 120521
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at Google aksjen brøt ned gjennom støtten eller gulvet i dobbel toppformasjonen. Fallet har nå blitt stoppet opp med støtte fra det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager. Om dette blir en bunn gjenstår å se, men får vi et videre fall vil støtten i gjennomsnittslinjen bli testet. Under denne er det ingen annen støtte før ved $2098.

Fremover kan det bli viktig å følge med på RSI for å se om denne blir støttet opp av den tidligere støtten fra de høyere bunnene. Samtidig er MACD på et høyt nivå, noe som åpner for at det kan komme et større fall. Den lange trenden for Google aksjen er fortsatt positiv, så et fall kan vise seg å bli en god anledning til å kjøpe aksjene.

Kjøp Alphabet aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Alphabet

Multipler*

 • P/E: 30,73
 • P/B: 6,74
 • P/S: 7,88

Selskapshendelser

 • Generalforsamling: 03.06.21
 • Kvartalsrapport Q2: 30.07.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 12.05.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: