Teknisk analyse av Apple - 080621 anbefaling tips kursmål
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Apple – 080621

Apple har beveget seg flatt siden forrige analyse, men det er ting som kan sette fart i aksjekursen fremover. Les mer i vår tekniske analyse av Apple aksjen.

Middelslang kursutvikling

Vi nevnte at RSI kunne bli viktig å følge med på i vår forrige tekniske analyse av Apple. Denne tekniske indikatoren har fortsatt med relativt svak utvikling, og dermed har også aksjekursen blitt presset ned. Videre nevnte vi at støttene ved $126,91 og $120,36 kunne komme til å spille en viktig rolle. Kursen har nå brutt ned gjennom $126,91, noe som har ført til at denne nå er en teknisk motstand.

Aksjekursen til Apple er fortsatt inne i den langsiktige stigende trenden, men vi har fått etablert en lavere topp. Samtidig har vi også fått en høyere bunn, noe som kan være et positivt signal. Aksjeskursen beveger seg fortsatt på undersiden av gjennomsnittslinjen i trendkanalen, noe som ofte regnes som et signal om at aksjen er oversolgt.

Vi har fått to nye salgssignaler fra den tekniske indikatoren MACD ved at det korte og det lange gjennomsnittet har brutt ned gjennom 0-linjen. Begge gjennomsnittene har nå flatet ut, og det korte gjennomsnittet beveger seg nå på oversiden av det lange, noe som betyr at den tekniske indikatoren har gitt et kjøpssignal.

RSI viser fortsatt en svak utvikling ved at motstanden fra den lavere toppen, og dermed også den negative divergensen er intakt. Etter å ha testet støtten fra den høyere bunnen har RSI nå beveget seg svakt oppover.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

teknisk analyse av apple kursutvikling kortsiktig 080621
Charts fra TradingView.

I begynnelsen av mai fikk vi en test av den tekniske støtten ved $126,91, og siden den gang har kursen falt ned under denne. Ennå har vi ikke fått noen test av den neste tekniske støtten ved $120,36. Motstanden vi nå har ved $126,91 ser ut til å være sterk siden vi her også har motstand fra det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager. På oversiden har vi motstand fra både gjennomsnittslinjen og den fallende motstanden fra den lavere toppen rundt $132. Ved $120,36 har vi den tekniske støtten og det lange flytende gjennomsnittet på 100 dager. Altså skal denne også være sterk.

Vi tror fortsatt at RSI vil være viktig å følge med på. Vi har fått et kjøpssignal fra MACD, men siden vi har lavere topper i RSI chartet og høyere bunner er det for blandede signaler fra de tekniske indikatorene. Noe annet som er verdt å merke seg er at volumet i aksjen har blitt lavere. Dette kan være et tegn på at investorene og traderne er avventende til aksjen, noe som kan gi store kursutslag når kursen først begynner å bevege på seg. Her vil brudd på motstanden eller støtten i RSI kunne gi tidlige signaler om hvor aksjekursen skal gå videre.

Kjøp Adobe aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer fra hele verden
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Adobe

Multipler*

 • P/E: 28,25
 • P/B: 30,37
 • P/S: 6,45

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q3: 30.07.21
 • Kvartalsrapport Q4: 29.10.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 08.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: