Teknisk analyse av Netflix - 210621 kursmål anbefaling tips nflx
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Netflix – 210621

Kursutviklingen til Netflix har hengt etter markedet. Fremover kan det derimot se ut til at aksjen kan hente inn noe av forspranget til markedet.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av Netflix aksjen la vi mest vekt på det lange glidende gjennomsnittet på 100 dager. Vi nevnte også den negative divergensen mellom aksjekursen og de tekniske indikatorene RSI og MACD. I det hele tatt så bildet ganske mørkt ut for Netflix aksjen. Siden sist har aksjen etablert nye bunner, og utviklingen er flat.

I begynnelsen av mai fikk vi et brudd ned gjennom det lange glidende gjennomsnittet, og vi fikk en test av området over gulvet i den lange trendkanalen. Aksjekursen har testet motstanden fra det lange glidende gjennomsnittet, og den tekniske motstanden ved $504,36, og den nye støtten som har blitt etablert som følge av de nye og høyere bunnene i chartet.

Vi har nylig fått en crossover i MACD, altså at det korte gjennomsnittet har brutt opp over det lange gjennomsnittet. Dette er et kjøpssignal for Netflix aksjen. I RSI har det blitt dannet en støtte fra høyere bunner, noe som er et positivt signal.

Vil du kjøpe NFLX aksjer? Se hvordan du kan investere i Netflix uten å betale kurtasje.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling netflix aksjen nflx 210621
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se hvordan aksjekursen til Netflix beveger seg mellom motstanden ved $504,36, de to glidende gjennomsnittene, og støtten fra de nye og høyere bunnene. Dette ser nå ut til å bli en stigende triangelformasjon. Dette er en teknisk formasjon som ikke angir videre retning, og vi er derfor avhengige av å få et brudd på enten den tekniske støtten eller motstanden før vi kan si noe om hvor aksjekursen skal videre.

Vi har fått en bedring i de tekniske indikatorene MACD og RSI. Fremover må disse holde på den positive utviklingen. Ved et brudd opp gjennom taket i triangelformasjonen er det lite motstand før ved $556,55. Et brudd ned gjennom støtten kan bety at kursen skal teste støtten ved $468,59. Frem til vi har et brudd er vi avventende til Netflix aksjen.

Netflix

Multipler*

 • P/E: 60,63
 • P/B: 17,23
 • P/S: 8,41

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 20.07.21
 • Kvartalsrapport Q3: 20.10.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 21.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

three × three =