Teknisk analyse av BYD - 230621 short squeeze
Tekniske analyser

Teknisk analyse av BYD – 230621

Vil BYD fortsette den sterke oppgangen vi har sett siden tidlig mai? Skjer det kan aksjekursen være tilbake i den lange trendkanalen. Les mer i teknisk analyse av BYD.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av BYD aksje la vi vekt på at kursen var inne i en fallende trend, og at den hadde brutt ned gjennom begge de glidende gjennomsnittene på 20 og 100 dager. Videre hadde vi også fått en motstand fra lavere topper i RSI, og en bekreftelse på den fallende trenden i form av en crossover i MACD. Med et så negativt chart var vi avventende til aksjen.

Siden sist har aksjen brutt ut av den fallende trenden, og har nå etablert en smal stigende trendkanal. Stigningstakten i denne har vært så rask at kursen nesten er tilbake i den lange stigende trenden. På kort sikt har aksjekursen testet motstanden ved 236,80 HKD, og har reagert tilbake fra denne, men det kan se ut til at vi snart kan få en ny test.

Det kom en crossover i MACD i midten av mai. Siden har denne tekniske indikatoren holdt seg positiv, men vi kan se at det korte gjennomsnittet er i ferd med å flate ut. Det kan bety at vi får en crossover. RSI brøt opp gjennom motstanden fra de lavere toppene, og indikatoren har nå falt noe tilbake etter å ha vært oppe på 80 poeng.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling byd aksje 230621
Charts fra TradingView.

Chartet for kortsiktig kursutvikling viser at aksjekursen til BYD har steget kraftig, og er nå opp under gulvet i den lange trendkanalen. Videre kan vi også se at aksjekursen nå er tilbake på oversiden av de korte og det lange gjennomsnittet på 20 og 100 dager. Kursen har som nevnt nylig testet motstanden ved 236,80 HKD, og det kan også se ut til at nivået rundt 203,00 HKD gav kursen motstand. Denne fungerer nå som en teknisk støtte.

Det korte flytende gjennomsnittet i MACD har som nevnt begynt å flate ut. Dette kan gi oss en crossover som gir oss to potensielle utfall. Enten kan vi få et salgssignal eller så kan vi få en bekreftelse på den stigende trenden forutsatt at det korte gjennomsnittet bryt opp igjennom det lange gjennomsnittet igjen. På kort sikt vil det være muligheter for kursfall, men dette kan gi oss en høyere bunn i både aksjekurs og RSI, noe som kan gi styrke til den stigende trenden.

BYD

Multipler*

 • P/E: 138,24
 • P/B: 9,48
 • P/S: 3,62

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport:
 • Kvartalsrapport:
 • Utbytte:

*Data fra TradingView pr 23.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

8 + nine =