Teknisk analyse av Coca Cola - 240621 verdiaksje
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Coca Cola – 240621

Coca Cola har brutt ut av en kortsiktig stigende trend, men den lange positive trenden er fortsatt intakt. RSI viser at nedsiden kan være begrenset. Les mer i teknisk analyse av Coca Cola aksjen.

Middelslang kursutvikling

I forrige tekniske analyse av Coca Cola skrev vi om en crossover fra MACD som kunne være et salgssignal. Samtidig fikk vil en avkreftelse av denne fra RSI. Derfor ville det være viktig å følge med på disse for å se om aksjekursen ville toppe ut. Nylig fikk vi en dobbel toppformasjon i chartet, og denne ble bekreftet av både RSI som brøt ned gjennom støtten fra de høyere bunnene og MACD som gav en ny crossover.

Aksjekursen til Coca Cola har siden falt ut av den stigende sekundærtrenden, men aksjen er fortsatt inne i den langsiktig stigende trenden. Aksjen har strek støtte ved $53,98, og det er sterk motstand ved $54,84. På undersiden har vi teknisk støtte ved $52,27, mens det er en ny motstand fra tidligere topp ved $56,24.

MACD bekreftet den doble toppen med en crossover, og denne indikatoren er fortsatt negativ. Det korte gjennomsnittet har nå brutt ned gjennom 0-linjen, mens det lange gjennomsnitter følger etter. RSI brøt som nevnt ned gjennom støtten fra de høyere bunnene, og nærmer seg nå støtten som strekker seg lengre tilbake. Fortsatt kan det være nedside i følge denne indikatoren.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling coca cola aksjer 240621
Charts fra TradingView.

Ved forrige korreksjon falt kursen til Coca Cola under både det korte og det lange glidende gjennomsnittet. Den gang var det gulvet i hovedtrenden som stoppet kursfallet. Kursfallet ble også stoppet opp av den lange støtten i RSI. Aksjekursen har nå testet både støtte og motstand i det korte gjennomsnittet, og gjennomsnittslinjen i hovedtrenden har også fungert som støtte, denne er nå en motstand.

Hovedtrenden er fortsatt positiv, og i følge RSI kan en eventuell nedside for Coca Cola aksjer være begrenset. Fremover vil det derfor være viktig å følge med på denne tekniske indikatoren for å time kjøp etter at kursen har testet tekniske støtter. Vi tror ikke kursen skal falle mye, men heller bevege seg sidelengs før den igjen får et løft opp mot taket i hovedtrenden.

Kjøp Coca Cola aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

Coca Cola

Multipler*

 • P/E: 32,43
 • P/B: 11,46
 • P/S: 6,97

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 21.07.21
 • Kvartalsrapport Q3: 22.10.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 24.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: