Tekniske analyser

Teknisk analyse av PGS – 240621

På lang sikt er PGS inne i en stigende trend, men sekundærtrenden er fallende. Indikatorene åpner også for kursfall. Les mer i teknisk analyse av PGS aksjen.

Middelslang kursutvikling

Når vi lagde vår forrige tekniske analyse av PGS aksjen var vi avventende fordi den tekniske indikatoren MACD hadde gitt et salgssignal. Videre hadde vi også en negativ divergens mellom RSI og aksjekursen som vi ikke var sikre på om var tatt ut. Siden den gang har aksjen beveget seg tilnærmet sidelengs.

Aksjekursen til PGS har siden sist testet flere viktige tekniske støtter og motstander. Støtte har PGS aksjer hatt ved 4,80 kr, 5,10 kr og 5,61 kr, mens aksjen har hatt motstand ved 5,61 kr og 5,97 kr. Kursen beveger seg nå mellom motstanden ved 5,61 kr og støtten ved 5,10 kr.

Den tekniske indikatoren MACD har gitt et salgssignal i form av en crossover. Denne kan delvis sees på som en bekreftelse av den fallende sekundærtrenden. Videre kan vi også fått en reaksjon ned i RSI. Fortsatt er denne indikatoren over støtten fra de høyere bunnene, noe som kan begrense et eventuelt fall.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling pgs aksjer 240621
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at det korte glidende gjennomsnittet på 20 dager har fungert som en viktig teknisk støtte og motstand. Det lange glidende gjennomsnittet har også fungert som støtte og motstand, men så langt ser denne ut til å være mindre viktig. Aksjekursen er i dag på undersiden av begge gjennomsnittene, og det kan se ut til at vi er i ferd med å få et death cross.

På kort sikt er det den fallende sekundærtrenden som er gjeldende, mens det på lang sikt er den stigende hovedtrenden som teller. MACD har som nevnt gitt et salgssignal ved at det korte gjennomsnittet har brutt ned gjennom det lange gjennomsnittet. Det betyr at vi fortsatt er avventende til PGS aksjen. Et videre kursfall kan på lengre sikt være en god kjøpsanledning, men da trenger vi også en forbedring i indikatorene og et brudd ut av den fallende sekundærtrenden.

PGS

Multipler*

 • P/E: -0,89
 • P/B: 0,66
 • P/S: 0,42

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 22.07.21
 • Kvartalsrapport Q3: 21.10.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 24.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *