Teknisk analyse av Baidu - 250621 kursmål aksjer
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Baidu – 250621

RSI og MACD viser positiv utvikling, noe som kan være tidlige signaler om at den fallende trenden er i ferd med å avsluttes. Les mer i teknisk analyse av Baidu aksjen.

Middelslang kursutvikling

I forrige tekniske analyse av Baidu la vi vekt på at aksjekursen hadde brutt ned gjennom det korte gjennomsnittet, og at den tekniske indikatoren MACD hadde gitt et salgssignal. Videre hadde vi også en negativ divergens mellom aksjekurs og RSI, men at mye av potensialet fra dette hadde blitt tatt ut. Vi anså det som sannsynlig at vi kunne få en test at det lange glidende gjennomsnittet på 100 dager.

Kort tid etter den siste analysen fikk vi en test av den tekniske motstanden ved $219,63, men denne ble for sterk og kursen til Baidu aksje falt ned til den tekniske støtten ved $189,34. Dette nivået har over lengre tid blitt testet som både støtte og motstand. I dag har kursen brutt opp over denne, slik at den nå fungerer som en teknisk støtte.

Den tekniske indikatoren MACD har gitt en crossover ved at det korte gjennomsnittet har brutt opp over det lange gjennomsnittet, men indikatoren er fortsatt negativ siden begge gjennomsnittene er på undersiden av 0-linjen. I RSI har vi en motstand fra lavere topper, men indikatoren har brutt opp av denne, noe som kan være et tidlig tegn på at aksjen skal bryte ut av den fallende trenden.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling baidu aksje 250621
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at antagelsen om at vi kunne få en test av det lange glidende gjennomsnittet holdt stikk. Dette gjennomsnittet har lenge fungert som en teknisk motstand. Både det korte og det lange gjennomsnittet er nå på samme nivå. Altså er vi i ferd med å få et death cross. Aksjekursen er også i ferd med å teste motstanden i de glidende gjennomsnittene etter å ha brutt opp av den tekniske motstanden ved $189,34.

MACD har kommet med en positiv crossover, og RSI har brutt ut av motstanden fra de lavere toppene. Dette er positive signaler. Aksjekursen har sterk teknisk motstand fra de glidende gjennomsnittene, og over disse har vi taket i den fallende trendkanalen. Det er sannsynlig at vi får en test av denne motstanden, og et brudd på denne vil være et signal om at den fallende trenden er over. Det kan være et sterkt kjøpssignal for Baidu aksjen.

Baidu

Multipler*

 • P/E: 9,31
 • P/B: 1,86
 • P/S: 3,08

Selskapshendelser

 • Kvartalsrapport Q2: 13.08.21
 • Kvartalsrapport Q3: 16.11.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 25.06.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *