Teknisk analyse av OBX - 100721 anbefaling analyser oslo børs hovedindeksen
Tekniske analyser

Teknisk analyse av OBX – 100721

ADL indikator bekrefter trenden til OBX, samtidig som Bollinger Bands, RSI og MACD gir signaler om at det kan komme store utslag i OBX indeksen på kort sikt.

Middelslang kursutvikling

I den forrige tekniske analysen av hovedindeksen på Oslo Børs la vi vekt på at vi hadde en triangelformasjon mellom gjennomsnittslinjen i den stigende trendkanalen og motstanden ved 1014,36. Vi nevnte også at vi har en negativ divergens mellom indeksen og de tekniske indikatorene MACD og RSI, noe som kan være et tegn på at vi kan få økt volatilitet.

Vi har i løpet av den siste uken fått nye tester av motstanden ved 1014,36 og støtten fra gjennomsnittslinjen i den lange trendkanalen. Indeksen er nå rett på oversiden av gjennomsnittslinjen og er derfor nøytral i forhold til denne trenden. Triangelformasjonen er nå kun delvis intakt siden indeksen har testet motstanden i gjennomsnittslinjen fra undersiden.

MACD og RSI har fortsatt den negative divergensen med indeksen, selv om denne er svakere nå etter sidelengs utvikling i OBX indeksen. I MACD fikk vi en crossover i midten av juni, og den negative utviklingen har fortsatt frem til i dag. I RSI har det blitt dannet en ny motstand fra lavere topper.

Det er ikke bare den negative divergensen mellom OBX indeksen og RSI og MACD som er signaler om at vi kan få økt volatilitet. Bollinger Bands beveger seg med liten avstand mellom ytterbåndene. Dette tolkes ofte som et signal om at vi kan vente oss større bevegelser. Denne indikatoren angir ikke retning for utslagene.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling obx indeksen tekniske analyser 100721
Charts fra TradingView.

Med candlesticks kan vi se at OBX indeksen brøt opp over motstanden ved 1014,36 og har testet støtten i denne. Videre kan vi også se at OBX indeksen brøt ned gjennom gjennomsnittslinjen i trendkanalen og testet motstanden i denne. Dette har ført til at triangelformasjonen ikke er like tydelig lengre. Vi kan også se at indeksen har nærmet seg det korte flytende gjennomsnittet på 20 dager.

I den tekniske indikatoren Advance Decline Line som viser hvor mange aksjer i indeksen som stiger i forhold til aksjer som faller kan vi se forholdet er sterkt. At det er flere aksjer i indeksen som stiger blir ansett for å være en bekreftelse av trenden.

Fremover vil signaler fra MACD og RSI være viktig å følge med på. Det korte og det lange gjennomsnittet i MACD er nå på nivåer hvor de tidligere har snudd opp. En crossover her vil være et tydelig signal om at indeksen skal videre opp. RSI har også testet støtten fra de høyere bunnene og reagert opp. Her vil et brudd på motstanden fra de lavere toppene være et kjøpssignal for OBX indeksen.

Vi har sterk motstand ved 1014,36, og på undersiden har vi støtte i gjennomsnittslinjen og fra det korte flytende gjennomsnittet. Brudd på støtte eller motstand, sammen med en bekreftelse fra MACD og RSI vil gi klare signaler om hvor OBX indeksen skal videre. Etter en periode med konsolidering og divergens i de tekniske indikatorene kan det komme større kursutslag.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five − three =