Teknisk analyse av QuantumScape - 040821 disruptive selskap
Tekniske analyser

Teknisk analyse av QuantumScape – 040821

Chartet til QuantumScape viser blandede signaler. Kursen har lavere volatilitet, men indikatorene signaliserer at vi kan få større kursutslag. Se teknisk analyse av QuantumScape.

Middelslang kursutvikling

QuantumScape gikk på børs i september 2020 etter en merger med en SPAC som flere andre disruptive selskap har valgt å gjøre. Frem til desember 2020 mer enn 12-doblet kursen seg, men har siden falt tilbake. Kursen er inne i en fallende trend, men det kan se ut som om den er i ferd med å bunne ut. Siden begynnelsen av juni har aksjekursen stort sett holdt seg på oversiden av gjennomsnittslinjen i den fallende trenden, og mellom den tekniske støtten ved $23,50 og motstanden ved $31,07. Nylig har kursen brutt ned gjennom den nevnte støtten, og tester nå denne fra undersiden som en motstand.

Den tekniske indikatoren MACD er fortsatt negativ, men det har blitt dannet flere høyere bunner og topper, noe som kan være et signal om at kursen flater ut. I RSI har det også blitt dannet høyere bunner, men her har vi også lavere topper, noe som er et svakhetstegn. I Bollinger Bands kan vi se en pågående squeeze, som ofte er et signal om at det er høyere volatilitet i vente.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling quantumscape aksjen 040821
Charts fra TradingView.

På kort sikt kommer det tydeligere frem at QuantumScape aksjen kan ha begynt å flate ut. Volatiliteten i aksjekursen er langt lavere, noe som taler for dette. Samtidig kan vi også se at kursen nå er på undersiden av $23,50 nivået som har fungert som en teknisk støtte. Denne er nå en motstand, og på undersiden er det lite støtte før $11,50.

Oppsummert ser det ut til at det beste er å vente på sidelinjen med denne aksjen. Det er flere signaler om at vi kan vente oss økt volatilitet, og frem til vi har fått bekreftet en stigende trend vil vi ikke kjøpe aksjen.

QuantumScape

Multipler*

 • P/E: -11,09
 • P/B: 6,00
 • P/S: NA

Selskapshendelser

 • Generalforsamling: 04.08.21
 • Kvartalsrapport Q3: 15.11.21
 • Utbytte: NA

*Data fra TradingView pr 04.08.21.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *