Teknisk analyse av Sunrun Inc - 090821 kursmål anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Sunrun Inc – 090821

Sunrun Inc har fulgt utviklingen til de andre solenergi aksjene, og det kan se ut til at bunnen er bak oss. Les mer i vår tekniske analyse av Sunrun aksjen.

Middelslang kursutvikling

Etter å ha falt innenfor en nedadgående trend har Sunrun aksjen nå bunnet ut og er inne i en ny stigende trendkanal, som flere andre solenergi aksjer. Aksjekursen har testet gulv og tak i denne trenden, i tillegg har det vært viktig støtte og motstand ved $47,28 og $56,70. Vi kan også se at gjennomsnittslinjen i trendkanalen har fungert som støtte og motstand. Denne ble nylig testet, og vi kan videre se at aksjekursen reagerte ned til gulvet i trendkanalen.

Vi har fått en negativ crossover i MACD ved at det korte gjennomsnittet har brutt ned gjennom det lange gjennomsnittet, men begge holder seg fortsatt over 0-linjen. I RSI kan vi se at det over tid har blitt etablert høyere bunner, noe som gir en støtte og er et signal om at trenden er god for Sunrun aksjen. Her har vi også en motstand fra lavere topper, og om denne brytes vil det være et kjøpssignal og et tegn på at vi kan forvente oss ytterligere oppgang.

Bollinger Bands er en teknisk indikator som kan gi signaler om volatilitet. Vi kan se at de to ytterlinjene i denne indikatoren nå er i ferd med nå bevege seg mot gjennomsnittet. Dette kan bety at vi snart får en squeeze som vil være et signal om at vi kan forvente oss økt volatilitet. Denne indikatoren angir ingen sannsynlig retning.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling sunrun aksjen 090821
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at vi fikk et dødskryss for Sunrun aksjen i begynnelsen av mai. Et dødskryss oppstår når et kort glidende gjennomsnitt, i vårt tilfelle på 20 dager, bryter ned gjennom et langt glidende gjennomsnitt, her 100 dager. Dette blir ofte sett på som et langsiktig salgssignal, men disse kan også oppstå i perioder hvor vi får en konsolidering.

Slik vi ser det, har Sunrun hatt en konsolidering og utflatning, og er nå inne i en ny stigende trendkanal. RSI har reagert opp fra området hvor det har støtte, mens det kan se ut til at MACD også har flatet ut. Aksjekursen er i dag under begge de glidende gjennomsnittene, og vi tror det kan ta litt tid før vi får et brudd på disse. Men, et etablert brudd opp vil være et bullish kjøpssignal.

Sunrun Inc nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *