Teknisk analyse av CyrusOne - 100821 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av CyrusOne – 100821

En broadening formasjon i chartet til CyrusOne tyder på at det kan komme store kursutslag fremover. Les mer om kursutviklingen i vår analyse av CyrusOne.

Middelslang kursutvikling

Aksjekursen til CyrusOne har siden april 2020 beveget seg innenfor en svakt fallende trading range, men fra mars i år viser kursen en tendens til å stige. Det har blitt etablert det som ennå er en stigende sekundærtrend, og innenfor denne har aksjen testet motstand i taket av hovedtrenden og etablert høyere bunner. Fra juli og utover har aksjen beveget seg mellom gjennomsnittslinjene i den fallende hovedtrenden og den stigende sekundærtrenden i en broadening formasjon. Dette er ofte et signal om at vi kan forvente oss høyere volatilitet.

MACD viser en ustabil utvikling, noe som gjør at vi ikke vektlegger denne tekniske indikatoren mye i denne analysen av CyrusOne aksjen. Det vi derimot vil trekke frem er at det har blitt dannet høyere bunner i RSI, noe som gir en støtte og en bekreftelse på den stigende sekundærtrenden. Bollinger Bands er også smalt, noe som tolkes som et signal om at vi kan få høyere volatilitet fremover.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling cyrusone aksjen 100821
Charts fra TradingView.

Glidende gjennomsnitt, og også andre tekniske indikatorer pleier ofte å fungere dårlig når aksjen beveger seg sidelengs. Som vi kan se har det kommet flere falske signaler fra det korte og det lange glidende gjennomsnittet på 20 og 100 dager. I april fikk vi det siste signalet, dette var et golden cross som er et kjøpssignal. Dette kjennetegnes ved at det korte gjennomsnittet bryter opp gjennom det lange gjennomsnittet.

En broadening formasjon, uklare signaler fra MACD og glidende gjennomsnittet, og fallende tendens for Ease of Movement fører til at vi er avventende til CyrusOne aksjen. Det finnes flere andre REITs aksjer å velge mellom. Vi vil følge med på utviklingen til CyrusOne, for det er som nevnt muligheter for store krusbevegelser. Men, før vi kan ta en posisjon må vi ha et brudd på enten støtten eller motstanden i broadening formasjonen.

CyrusOne nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *