Teknisk analyse av Twitter - 100821 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Twitter – 100821

Vil bruddet på støtten i den stigende trenden bli etablert? I så fall kan vi få et større kursfall. Se mer i vår tekniske analyse av Twitter aksjen.

Middelslang kursutvikling

Fra mars 2020 til januar 2021 bevegde Twitter aksjen seg innenfor en stigende trendkanal som ble avbrutt av en periode med høy volatilitet. Aksjekursen falt så tilbake til den tekniske støtten ved $51,27, og gikk deretter inn i en ny stigende trendkanal. Aksjekursen har brutt ned gjennom gulvet i denne, men dette bruddet er ikke etablert. Her er det også viktig å merke seg den tekniske støtten ved $65,80.

Etter at aksjekursen testet motstanden fra de lavere toppene i begynnelsen av juni fikk vi en negativ crossover i MACD. Dette er et salgssignal. Den negative tendensen i MACD har fortsatt og øker i styrke noe vi kan se ved at det korte gjennomsnittets avstand til det lange gjennomsnittet øker. RSI har også brutt ned gjennom en støtte, noe som er et annet salgssignal. Avstanden mellom ytterlinjene i Bollinger Bands er også liten, noe som er et signal om at vi kan få høy volatilitet.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling twitter aksjen 100821
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling i Twitter aksjen kan vi se hvordan den over tid testet motstanden fra de lavere toppen. Vi fikk brudd på den, men så langt har dette ikke blitt etablert og kursen har blitt presset ut av trendgulvet. Som vi ser har det kun blitt dannet et helt candlestick under denne støtten, noe som betyr at bruddet ikke er etablert.

Med brudd ned gjennom et trendgulv ser vi liten grunn til å kjøpe Twitter aksjen nå. Som nevnt er det også svak utvikling i de tekniske indikatorene, og det er rom for større kursbevegelser. Inntil videre er vi avventende til Twitter aksjen.

Twitter nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *