Teknisk analyse av Virgin Galactic - 100821 kursmål anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Virgin Galactic – 100821

Det har vært store kursutslag i Virgin Galactic aksjen så langt i 2021. Nå har vi signaler om at vi igjen kan få store kursutslag. Se mer i vår tekniske analyse av Virgin Galactic.

Middelslang kursutvikling

Kursutviklingen til Virgin Galactic aksjen har vært volatil. Fra august og frem til nyttår i fjor beveget den seg stort sett sidelengs, men på nyåret fikk kursen seg et kraftig løft. Kursen falt så tilbake og vi kan se at det ble dannet en fallende kileformasjon. Dette sendte aksjen igjen kraftig opp, før den så falt tilbake etter at vi hadde fått en dobbel topp formasjon. Det ser nå ut til at det har blitt dannet en høyere bunn i chartet.

Vi kan se ut fra chartet at den tekniske indikatoren MACD har vært nyttig for å finne skifter i kursutviklingen til Virgin Galactic aksjen. Vi har nå fått en ny crossover ved at det korte gjennomsnittet har brutt opp over det lange gjennomsnittet. Dette er et kjøpssignal. I RSI kan vi også se at det har blitt dannet en høyere bunn og at vi har fått en støtte. Etter en periode med høy volatilitet har ytterbåndene i Bollinger Bands trukket seg tilbake. Dette kan gi en squeeze som da vil være et nytt signal om at vi igjen kan forvente oss høyere volatilitet.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling virgin galactic aksjen 100821
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling bruker vi candlestick for å få frem detaljer vi eller ville oversett dersom vi hadde brukt en vanlig graf. Noe vi får frem er at det ofte har vært gaps i kursutviklingen. I chartet kan vi også se av de glidende gjennomsnittene på 20 og 100 dager har vært viktige støtter og motstanden. Kursen til Virgin Galactic aksjen har nylig testet det lange glidende gjennomsnittet, og har nå reagert opp fra dette.

Det er et bullish signal at kursen nå har brutt opp over motstanden ved $33,69 og det korte glidende gjennomsnittet på 20 dager. Dette bruddet er ikke etablert, men får vi etableringen er en test av motstanden ved $38,14 sannsynlig. Over denne er det lite teknisk motstand før ved $57,12.

Virgin Galactic nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *