2 Teknisk analyse av 3M - 110821 kursmål anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av 3M – 110821

3M aksjen har utviklet seg sidelengs den siste tiden, men nå er det rom for større kursutslag. Det er ikke gitt at det skal opp. Se vår tekniske analyse av 3M aksjen.

Middelslang kursutvikling

Aksjekursen til 3M Company beveger seg innenfor en stigende trend som strekker seg tilbake til mars 2020. I begynnelsen av mai fikk vi en test av taket i trendkanalen. Vi fikk et brudd, men dette ble ikke etablert. Etter dette har kursen til 3M aksjen beveget seg mellom støtten ved $191,29 og en fallende motstand fra lavere topper. På oversiden har vi også motstand fra toppen ved $205,82. Den siste tiden har støtten ved $196,75 og spilt en viktig rolle for kursutviklingen.

Den tekniske indikatoren MACD har vist en svak utvikling siden vi fikk en negativ crossover i begynnelsen av april. Vi kan nå se at begge gjennomsnittene er på undersiden av 0-linjen, men det korte gjennomsnittet ser også ut til å ha begynt å peke oppover igjen. Dette kan skape muligheter på kort sikt.

I RSI har vi lavere topper og høyere bunner, noe som har dannet en motstand og en støtte for den tekniske indikatoren. Et brudd på motstand eller støtte kan gi viktige signaler for hvor aksjekursen til 3M skal videre. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er også forholdsvis liten, noe som kan bety at vi kan forvente oss høyere volatilitet.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling 3m aksjen 110821
Charts fra TradingView.

Vi kan se at det korte glidende gjennomsnittet på 20 dager har fungert som en støtte og motstand for aksjekursen til 3M Company. Videre kommer det klart frem med candlesticks at støtten ved $196,75 har spilt en viktig rolle. Aksjen fremstår som oversolgt siden kursen er under gjennomsnittslinjen i trendkanalen, men med motstanden fra de lavere toppene kan kursen bli presset ytterligere ned. Vi har også svak utvikling i Ease of Movement med lavere topper.

På kort sikt er det rom for høy volatilitet og store kursutslag, men vi har ingen klare signaler om hvilken retning disse kommer i. Derfor er vi avventende til 3M aksjen som er en del av Dogs of the Dow. Vi kommer til å følge med på utviklingen fremover, og spesielt er det støtte/motstand i RSI som vi tror kan gi et tidlig signal om hvor aksjen skal videre.

3M nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *