5 Teknisk analyse av Verizon - 110821 kursmål anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Verizon – 110821

Er bunnen nådd for utbytteaksjen Verizon? Den siste tiden har kursutviklingen vært svak, og vi kan ha fått tidlige signaler om at det skal snu. Se analysen av Verizon.

Middelslang kursutvikling

Verizon er inne i en svakt stigende trendkanal som strekker seg tilbake til slutten av mars 2020. Innenfor trenden har vi flere tekniske støtter og motstander ved $53,66, $55,37, $57,98 og $59,15. Siden desember 2020 har det blitt etablert lavere topper og høyere bunner i chartet, og dette kan være et tegn på at vi kan få en periode med høyere volatilitet. I dag har kursen til Verizon aksjen testet støtten ved $55,37, og der over denne, men under gjennomsnittslinjen i trenden. Det kan bety at aksjen er oversolgt.

Siden midten av mai har det vært svak utvikling i den tekniske indikatoren MACD. I tiden etter vi fikk en negativ crossover har gjennomsnittene stort sett beveget seg på undersiden av 0-linjen. Det korte gjennomsnittet hadde nettopp et brudd på 0-linjen, men har i ettertid falt tilbake. På den positive siden kan vi se at det korte gjennomsnittet er i ferd med å nærme seg det lange gjennomsnittet, noe som betyr at vi kan få en crossover.

I RSI har det blitt dannet lavere topper som gir en motstand, og høyere bunner som gir en støtte. RSI har nettopp testet denne støtten og reagert opp fra den. Det kan bety at vi står ovenfor en ny test av motstanden. Et brudd på denne vil være et solid kjøpssignal. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er lav, noe som betyr at det kan komme høyere volatilitet fremover.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling verizon aksjen 110821
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se hvordan støtten ved $55,37 har blitt testet, og at aksjekursen nå er på oversiden etter først å ha brutt ned gjennom denne. Siden mai har vi lavere topper og lavere bunner, noe som er klart negativ. Denne tendensen kan vi også se i Ease of Movement indikatoren hvor det er etablert lavere bunner.

At støtten til RSI holdt er klart positivt, men samtidig har vi en svak utvikling i MACD og Ease of Movement. Verizon er en god utbytteaksje som er en del av Dogs of the Dow, og derfor velger vi å følge med på den for å se om vi kan få en god inngang senere.

Verizon nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *