Teknisk analyse av RECSI - 010921 tips anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av RECSI – 010921

Er aksjekursen til Rec Silicon i ferd med å sette en bunn og bryte den fallende trenden? Les mer om kursutviklingen i vår tekniske analyse av Rec Silicon.

Middelslang kursutvikling

I slutten av september 2020 gikk kursen til Rec Silicon inn i en stigende trend, og frem til kursen toppet ut i midten av februar 2021 hadde den mangedoblet seg. Siden dette har det blitt etablert en fallende trend. Innenfor denne trenden har kursen til Rec Silicon aksjen testet gulv og tak, i tillegg til at gjennomsnittslinjen har fungert som en viktig teknisk støtte og motstand. Videre har vi en viktig teknisk støtte ved 15,22 kr og motstand ved 20,36 kr.

I den tekniske indikatoren MACD kan vi se at det korte gjennomsnittet har brutt opp over det lange gjennomsnittet. Dette er isolert sett et signal om å kjøpe Rec Silicon aksjer. Dette signalet er også bekreftet av RSI som har brutt ut av en motstand fra lavere topper. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er liten, noe som betyr at vi kan forvente oss økt volatilitet fremover.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling rec silicon aksjen 010921
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at vi har fått flere golden cross og death cross fra det korte og det lange glidende gjennomsnittet på 10 og 50 dager. Dette skjer ofte i perioder hvor kursen beveger seg sidelengs. Dette kan også være et signal om at aksjekursen til Rec Silicon har etablert en bunn ved den tekniske støtten på 15,22 kr. Videre kan vi se at kursen har testet motstanden i gjennomsnittslinjen i trendkanalen og det korte gjennomsnittet. Kursen har nå brutt opp over disse, men bruddet er ennå ikke etablert. I Ease of Movement har vi motstand fra lavere topper og støtte fra høyere bunner. Et brudd på en av disse vil være et tydelig signal på hvor kursen skal videre.

Aksjekursen til Rec Silicon er fortsatt inne i en fallende trend, og selv om det er signaler om at kursen kan ha flatet ut er vi avventende til aksjen. Med kjøpssignaler fra både MACD og RSI er dette noe som fort kan snu, og vi velger derfor å følge med på kursutviklingen til Rec Silicon fremover. Et brudd på den fallende trenden vil være et bullish signal for videre kursutvikling.

RECSI nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

9 + fifteen =