Teknisk analyse av SOL - 121021 solana kryptovaluta anbefaling tips kursmål
Kryptovaluta

Teknisk analyse av SOL – 121021

SOL er kryptovalutaen for Solana blokkjeden og har hatt en enorm kursutvikling. Skal oppgangen fortsette? Les mer i vår tekniske analyse av SOL.

Mellomlang kursutvikling for SOL

Fra slutten av april og frem til juli beveget kursen til SOL kryptovaluta seg innenfor en svakt fallende trendkanal. Etter dette har kursen til kryptovalutaen for Solana blokkjede steget kraftig. Tidlig i september fikk vi et brudd på taket i den stigende regresjonstrenden, men i tiden etter dette har kursen falt tilbake. Det har blitt dannet både høyere bunner og lavere topper siden kursen toppet ut, noe som har gitt oss en symmetrisk triangelformasjon i chartet. Dette er en teknisk formasjon som ikke angir retning for videre kursutvikling, men den kan likevel gi oss viktige signaler som kan trades, noe vi kommer tilbake til senere i vår tekniske analyse av SOL kryptovaluta.

Vi har nylig fått en crossover i MACD, hvor det korte gjennomsnittet har brutt ned gjennom det lange gjennomsnittet. Dette er et negativt signal, men begge gjennomsnittene er fortsatt på oversiden av den viktige 0-linjen. I RSI kan vi se at det har blitt dannet lavere topper, noe som gir den tekniske indikatoren en motstand. Vi har også fått en støtte fra høyere bunner. Denne støtten er nå i ferd med å bli testet. Bollinger Bands er i ferd med å trekke seg sammen etter en periode med høy volatilitet.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling for SOL

teknisk analyse av solana kortsiktig kursutvikling 121021
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at SOL kursen er i ferd med å teste motstanden ved $146. SOL kursen brøt nylig ned gjennom denne. Kursen har teknisk støtte fra det lange glidende gjennomsnittet på 50 dager, gulvet i den symmetriske triangelformasjonen, og fra gulvet i den stigende regresjonstrenden. I tillegg er det støtte ved $110 og ved $78. På oversiden har vi motstand fra nevnte $146, de glidende gjennomsnittene på 10 og 20 dager, taket i den symmetriske triangelformasjonen, og gjennomsnittslinjen i trendkanalen.

Vi er avventende til kursutviklingen i SOL kryptovaluta- På litt sikt kan absolutt være tradingmuligheter. Vi har en symmetrisk triangelformasjon som kan gi store kursutslag. Problemet med denne formasjonen er at den som nevnt ikke gir noen signaler om videre kursutvikling før vi har fått et brudd på enten motstanden i taket eller støtten i gulvet. RSI tester en viktig støtte, og et brudd på denne kan være et signal om at kursen til SOL skal videre ned. Men, som nevnt. Vi står på sidelinjen frem til vi har fått et etablert brudd på enten støtte eller motstand i formasjonen.

Kjøpe SOL kryptovaluta

 • Anbefalt nettmegler
 • 33 kryptovaluta
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Teknisk analyse
 • Eget investorforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

three − 1 =