teknisk analyse av nel 221021 kursmål anbefaling tips kursutvikling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av NEL – 221021

NEL har lenge beveget seg innenfor en fallende trendkanalen, men nå er det flere signaler i chartet som tilsier at det kan snu. Se teknisk analyse av NEL aksjen.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av NEL som ble publisert i juni la vi vekt på at det var en fallende triangelformasjon i chartet til NEL aksjen. Videre nevnte vi også i vår analyse av NEL at vi hadde fått et death cross fra de glidende gjennomsnittene. Vi fikk et brudd på motstanden i triangelformasjonen, og potensialet fra denne ble raskt tatt ut, men det var ikke nok til å snu den lengre trenden for NEL aksjen.

Etter at kursen til NEL toppet ut ved motstanden på 21,18 kr etter triangelformasjonen har den fulgt gjennomsnittslinjen videre ned i den fallende trendkanalen. I denne perioden har aksjekursen testet støtte ved 15,00 kr og ved 12,26 kr. Vi har nylig fått en omvendt hode/skulder-formasjon i chartet, og denne har sendt aksjekursen til NEL over motstanden vi hadde ved 15,00 kr og over motstanden i trendtaket. Hverken bruddet på motstanden i formasjonen eller trendtaket er etablert ennå.

I MACD fikk vi en crossover på lave nivåer når det korte gjennomsnittet krysset opp over det lange gjennomsnittet. Frem til i dag har det blitt satt høyere bunner, noe som er positivt. Videre har det korte gjennomsnittet også krysset opp over 0-linjen, noe som av mange blir tolket som et kjøpssignal.

Den tekniske indikatoren RSI har brutt opp gjennom en motstand fra lavere topper. Dette er også et kjøpssignal. Vi har også fått en støtte fra høyere bunner i RSI, noe som er en bekreftelse på stigende trend. Vi har tidligere fått et brudd på motstand fra lavere topper i RSI, i juni i forbindelse med bruddet på triangelformasjonen, men her hadde vi også lavere bunner. Altså kan det se langt lysere ut for NEL denne gangen.

Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands har lenge holdt seg på et jevnt nivå frem til vi fikk det store kursløftet. Nå er avstanden større, noe som er en bekreftelse på den høyere volatiliteten vi har sett siste par dagene.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling nel aksjen kursmål 221021
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling har vi valgt glidende gjennomsnitt på 10, 25 og 50 dager siden disse tidlligere har fungert som tekniske støtte- og motstandsnivåer. Aksjekursen har nå brutt opp over samtlige gjennomsnitt, og det korte gjennomsnittet har brutt opp over det mellomlange gjennomsittet, og er i ferd med å gi et golden cross fortutsatt at det også krysser over det lange gjennomsnittet.

Videre kan vi se at den tekniske indikatoren Donchian Channel som brukes til tradingstrategien Four Week Rule også har gitt et kjøpssignal for NEL aksjen ved at det har blitt dannet en ny 4-uker høy i aksjekursen.

Etter det kraftige kursløftet på torsdag som sendte aksjen over motstanden på 15,00 kr og over motstanden i trendtaket har vi nå fått en reaksjon ned. Kursen tester nå den tekniske støtten i taket av den fallende trenden. Blir dette bruddet etablert vil vi få et trendskifte for NEL.

Omvendt hode/skulderformasjoner er vendeformasjoner. I tilfeller hvor disse oppstår går ofte aksjekursen direkte over til en stigende eller fallende trend, uten å gå via en sidelengs trend. Et etablert brudd vil bekrefte denne formasjonen og være et bullish kjøpssignal for NEL aksjen.

Det er mange positive signaler i chartet til NEL. Den omvendte hode/skulderformasjonen signaliserer en oppgang til i underkant av 18,00 kr i løpet av de kommende 4 – 6 ukene. Vi vil da ha et bekreftet brudd på den fallende trenden, noe som åpner opp for at vi på lengre sikt kan få oppgang mot motstanden ved 21,18 kr. Aksjen har viktig støtte ved 15,00 kr og i taket i trendkanalen. Faller aksjen tilbake under disse støtten vil vi kunne forvente oss videre fall innenfor den fallende trendkanalen.

Kjøp NEL aksjer uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser
 • Fractional shares

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko.

NEL nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: