Teknisk analyse av Atlantic Sapphire - 271021 anbefaling kursmål tips analyser
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Atlantic Sapphire – 271021

De tekniske indikatorene i chartet til Atlantic Sapphire kan være verdt å følge med på. Vi kan stå ovenfor et potensielt trendskifte. Se tekniske analyse av Atlantic Sapphire aksjen.

Middelslang kursutvikling

Aksjekursen til Atlantic Sapphire har siden februar beveget seg innenfor en fallende trendkanal. Siden midten av september har kursen beveget seg sidelengs mellom en teknisk støtte ved 33,50 kr og en teknisk motstand ved 45,70 kr. Dette har ført til at aksjekursen til Atlantic Sapphire nå er på oversiden av trendkanalens gjennomsnittslinje. På oversiden har kursen motstand ved nevnte 45,70 kr, taket i trendkanalen og ved 68,20 kr. På nedsiden har aksjen støtte ved 33,50 kr, gjennomsnittslinjen og fra gulvet i trendkanalen.

I slutten av september fikk vi et kjøpssignal fra den tekniske indikatoren MACD når det korte gjennomsnittet krysset over det lange gjennomsnittet. Siden har gjennomsnittene beveget seg nærmere 0-linjen, og et brudd på denne vil være klart positivt for Atlantic Sapphire aksjen. RSI har nylig testet støtte fra høyere bunner og beveger seg nå mot en motstand fra lavere topper. Det er en squeeze i Bollinger Bands, og det åpner opp for at vi kan få store kursbevegelser.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling atlantic sapphire aksjen analyse 271021
Charts fra TradingView.

I chartet med candlesticks kan vi se at vi nylig fikk et salgssignal fra Donchian Channel når det ble satt en ny 4-ukers lav. Aksjen har nå brutt gjennomsnittet i Donchian Channel, så salgssignalet kan antas å være støy eller et falsk signal. Videre kan vi se at dagens kursløft har sendt Atlantic Sapphire aksjen opp over de glidende gjennomsnittene på 10 og 20 dager. På oversiden har vi teknisk motstand ved 45,70 kr hvor vi også finner det lange gjennomsnittet på 50 dager.

Den lange trenden til Atlantic Sapphire er klart negativ, men det er signaler om at en bunn kan være satt. Vi anser ikke aksjen som en kjøpskandidat, men vi tror det kan være verdt å følge med på utviklingen i de tekniske indikatorene MACD og RSI. Kommer gjennomsnittene i MACD over 0-linjen vil det som nevnt være positivt. Det samme vil et eventuelt brudd på motstanden i RSI være. Dette kan være tidlige signaler om at vi er i ferd med å få et trendskifte for Atlantic Sapphire aksjen.

Atlantic Sapphire nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *