1 Teknisk analyse av Bakkafrost - 281021 anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Bakkafrost – 281021

Det er flere signaler som indikerer at Bakkafrost skal fortsette kursutviklingen innenfor den stigende trenden. Les mer i teknisk analyse av Bakkafrost aksjen.

Middelslang kursutvikling

Kursen til Bakkafrost beveger seg innenfor en stigende trendkanal som strekker seg tilbake til mars 2020. Tidlig i juni fikk vi en test av motstanden i taket av trendkanalen, og etter dette har aksjekursen beveget seg sidelengs innenfor en trading range. Nylig testet aksjekursen gulvet i trading rangen, og den har nå reagert opp, noe som har gitt oss et brudd på motstanden i den sidelengs trenden og på gjennnomsnittslinjen i hovedtrenden. Bruddet på trading rangen er ennå ikke etablert. På oversiden er det kun taket i hovedtrenden som er motstand, mens aksjen har støtte ved gjennomsnittslinjen og gulvet i hoved- og sekundærtrend, og ved 687,80 SEK.

Så lenge kursen til Bakkafrost aksjen har vært inne i trading rangen, har utviklingen i MACD vært svak, men i midten av oktober fikk vi en positiv crossover, og begge gjennomsnittene er nå på oversiden av 0-linjen. I RSI har vi hatt en motstand fra lavere topper. Denne er nå brutt, noe som gav et kjøpssignal for aksjen. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er i ferd med å utvides, noe som signaliserer at vi har høyere volatilitet i aksjekursen.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling bakkafrost aksje analyse 281021
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling bruker vi candlesticks, og vi kan se at det har kommet kjøpssignaler fra Donchian Channel. Dette er en teknisk indikator som bruker i Four Week Rule strategien, som er regnet for å være den beste tradingstrategien. Videre kan vi se at det korte glidende gjennomsnittet på 10 dager har krysset opp over de lengre gjennomsnittene på 20 go 50 dager i golden cross. Dette er også kjøpssignaler for Bakkafrost aksjen.

Bruddet på gjennomsnittslinjen i hovedtrenden er etablert. Bruddet på taket i trading rangen er derimot ikke etablert. Kommer det til å skje vil vi kunne se Bakkafrost stige mot neste motstand som er i taket av den lange trendkanalen. Det er for øyeblikket rundt 835 kr. Får vi derimot en reaksjon ned har vi støtte fra gjennomsnittslinjen i den lange trendkanalen. Med positive signaler fra flere tekniske indikatorer fremstår Bakkafrost som en god kjøpskandidat på lengre sikt.

Bakkafrost nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *