Teknisk analyse av Carrefour - 011121 tips anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Carrefour – 011121

Carrefour har gjennomført en test av støtten i gulvet av den stigende trenden, det kan bety videre oppgang. Les mer om kursutviklingen i teknisk analyse av Carrefour.

Middelslang kursutvikling

Kursen til Carrefour er inne i en stigende trendkanal, men etter at den toppet ut ved €17,44 har den falt tilbake. Dette nivået er nå en teknisk motstand. Siden aksjekursen toppet ut av vi fått tester av flere støtte- og motstandsnivåer. Disse finner vi ved €15,17 og €16,33, i tillegg til gulv og gjennomsnittslinje i trendkanalen. Kursen til Carrefour aksjen er nå på undersiden av trendkanalens gjennomsnittslinje og over støtten ved €15,17.

MACD har gitt et kortsiktig kjøpssignal i form av en crossover hvor det korte gjennomsnittet har krysset opp over det lange gjennomsnittet. Begge gjennomsnittene er også på vei videre oppover, noe som kan resultere i at de krysset 0-linjen. I RSI har vi hatt en motstand fra lavere topper, og denne er nå brutt, noe som gir en bekreftelse på kjøpssignalet fra MACD. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er avtagende, noe som kan bety at volatiliteten er avtagende.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling carrefour aksje 011121
Charts fra TradingView.

Med candlesticks i chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at aksjekursen til Carrefour nå har brutt opp gjennom det lange gjennomsnittet på 50 dager. Kursen er nå også på oversiden av gjennomsnittet i Donchian Channel. Den øvre linjen i Donchian Channel har vendt ned, mens den nedre linjen har beveget seg oppover. Siden aksjekursen har beveget seg tilnærmet sidelengs i en periode legger vi mindre vekt på dette.

Kjøpssignalet fra MACD er bekreftet av RSI som brøt opp gjennom motstanden fra de lavere toppene. Aksjekursen er nå også over det lange gjennomsnittet på 50 dager. Aksjen har teknisk støtte ved €15,17, og det er motstand ved gjennomsnittslinjen og ved €16,33. Samlet sett ser Carrefour aksjen ut som en god kjøpskandidat på kort og mellomlang sikt.

Carrefour nøkkeltall

Disclaimer

Denne tekniske analysen er ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *