Teknisk analyse av OBX - 121221 oslo børs anbefaling
Tekniske analyser

Teknisk analyse av OBX – 121221

Står vi ovenfor et trendskifte på Oslo Børs? OBX indeksen tester nå den viktige støtten i gulvet av den lange trendkanalen. Et brudd kan sende indeksen videre ned.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av Oslo Børs hadde vi en salgsanbefaling og et kursmål på 1066. Siden tidlig november har OBX-indeksen på Oslo Børs falt tilbake mot støtten i gulvet av den lange, stigende hovedtrenden. I denne perioden har indeksen etablert en fallende sekundærtrend og brutt ned gjennom flere tekniske støttenivå. OBX beveger seg nå mellom den tekniske støtten ved gulvet i trendkanalen og ved 1037, og den tekniske motstanden ved 1066.

Avstanden mellom gjennomsnittene i MACD er i ferd med å nærme seg etter at vi nylig har hatt en dramatic fall i den tekniske indikatoren. Gjennomsnittene beveger seg tilnærmet flatt, noe som kan bety at fallet er over for denne omgang. Samtidig er begge gjennomsnittene på undersiden av 0-linjen, noe som er negativt.

I RSI har vi nå fått en støtte fra høyere bunner, i tillegg har vi fått en ny motstand fra lavere topper, og disse tror vi det kan bli viktig å følge med på fremover. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er forholdsvis stor, og det er et signal om at vi er inne i en periode med høyere volatilitet.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling oslo børs anbefalinger tips 121221
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at vi i slutten av november fikk et salgssignal når det korte glidende gjennomsnittet på 10 dager brøt ned gjennom gjennomsnittet på 20 dager. Det korte gjennomsnittet har også brutt ned gjennom det lange gjennomsnittet på 50 dager, og vi kan være i ferd med å få et lengre salgssignal dersom det mellomlange gjennomsnittet på 20 dager også bryter ned gjennom dette. Indeksen er nå over det korte gjennomsnittet, men fortsatt under de mellomlange og lange gjennomsnittene.

Death crosset fra de glidende gjennomsnittene ble bekreftet av Donchian Channel indikatoren hvor OBX indeksen brøt ned gjennom gjennomsnittet. Kort tid etter fikk vi også et salgssignal ved at det ble etablert en ny 4-ukers lav, og dermed presset ned den nederste linjen i Donchian Channel. OBX har reagert opp til gjennomsnittet i Donchian Channel, men reagert ned fra denne.

Den lange trenden er positiv for OBX, men på kort sikt ser vi flere svakhetstegn. Vi har en holdanbefaling og ser for oss at indeksen kan bevege seg mellom 1037 og 1082 den kommende uken. Vi har ingen tydelige kjøps- eller salgssignaler fra tekniske formasjoner, og de tekniske indikatorene er svake. Brudd på støtte eller motstand i RSI vil kunne gi oss tidlige signaler om hvor indeksen skal videre. Det kan også være verdt å følge med på MAD fremover.

Dato for analyse:12.12.2021
Anbefaling:Hold
Kursmål:1037 – 1082
Tidshorisont:1 uke

Disclaimer

Analysert av:Hans Nielsen
Eier aksjer som er del av OBX:Ja

Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 4 =