Teknisk analyse av Saudi Aramco - 281221 kursmål anbefaling tips
Tekniske analyser

Teknisk analyse av Saudi Aramco – 281221

Aksjekursen til Saudi Aramco har reagert opp mot gjennomsnittslinjen i trendkanalen og det kan komme store kursutslag på kort sikt.

Middelslang kursutvikling

Kursen til Saudi Aramco har lenge beveget seg innenfor en svakt stigende trendkanal. Nylig fikk vi en test og et brudd på motstanden i taket av denne trendkanalen, men dette ble ikke etablert og aksjekursen falt i ettertid tilbake mot støtten i gulvet av trendkanalen. Siden begynnelsen av desember har kursen til Aramco aksjer hentet seg noe inn, og befinner seg nå rett under gjennomsnittslinjen i den stigende regresjonstrenden.

I midten av desember kom det en crossover i den tekniske indikatoren MACD. Når det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet blir det ansett for å være et kjøpssignal. Begge gjennomsnittene er fortsatt under 0-linjen, så MACD har ikke bekreftet noen stigende trend. I RSI har vi en motstand fra lavere topper og fra høyere bunner. Et brudd på en av disse vil kunne gi viktig signal om retning for videre kursutvikling. Den tekniske indikatoren Bollinger Bands har liten avstand mellom ytterbåndene. Denne squeezen er ofte et signal om at vi kan forvente oss høy volatilitet.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling saudi aramco aksjen teknisk analyse 281221
Charts fra TradingView.

I chartet for kortsiktig kursutvikling har vi tegnet inn den nye stigende sekundærtrenden. Denne er som nevnt ikke bekreftet av MACD, men vi har fått bekreftelser fra de glidende gjennomsnittene på 10 og 20 dager. Fortsatt er aksjekursen til Saudi Aramco under det lengre gjennomsnittet på 50 dager. Det er satt en ny 4-ukers høy, noe som har ført til at vi har fått en bunn for den øvre linjen i Donchian Channel. Settes det en ny høyere topp vil det være et viktig kjøpssignal for Aramco aksjen.

Aksjekursen til Saudi Aramco er under gjennomsnittslinjen i den stigende hovedtrenden, noe som kan være et signal om at aksjen er oversolgt. MACD har gitt et kjøpssignal, men den stigende trenden er ikke bekreftet siden gjennomsnittene fortsatt er under 0-linjen. Videre har vi støtte og motstand i RSI og en squeeze i Bollinger Bands. Det kan komme større kursutslag i aksjekursen, men vi har ingen signaler om sannsynlig retning. Vi har derfor hold anbefaling på Saudi Aramco. Det tekniske bildet kan være verdt å følge med på på kort sikt.

Dato for analyse:28.12.21
Anbefaling:Hold
Kursmål:N/A
Tidshorisont:N/A

Saudi Aramco nøkkeltall

Disclaimer

Analysert av:Hans Nielsen
Eier aksjer i Saudi Aramco:Nei

Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *