Teknisk analyse av Solana - 040222 sol coin anbefaling tips kursmål
Kryptovaluta

Teknisk analyse av Solana – 040222

Trenden er fallende for Solana coin, men det er flere signaler som gjør at det er verdt å følge med på kursutviklingen på kort sikt.

Middelslang kursutvikling

I vår forrige tekniske analyse av Solana coin var vi på kort sikt avventende til kursutviklingen for kryptovalutaen. Årsaken til dette var at vi hadde en triangelformasjon hvor vi da ikke hadde fått et brudd, og følgelig ikke hadde kjøps- eller salgssignaler. Vi fikk et brudd på motstanden i triangelformasjonen, noe som gav et kjøpssignal. I tiden etter ble det satt en ny all time high på $232,9750.

Etter dette har det blitt etablert en fallende trendkanal som har sendt kursen til Solana coin gjennom flere tekniske støtter. Disse finner vi ved $190,9625, $146,4600 og $110,2475. Disse nivåene fungerer nå som teknisk motstand for kursen til Solana coin. I tillegg har vi teknisk motstand fra taket i den fallende trendkanalen. Pt er dette ved $130.

Kursen til Solana coin har testet støtte i gulvet av trendkanalen og ved $78,6875. Disse har holdt, og kursen er nå på oversiden av gjennomsnittslinjen i trendkanalen, og denne fungerer som teknisk støtte. Motstanden ved $110,2475 ble nylig testet, men vi har ikke fått et etablert brudd på denne.

Utviklingen i den tekniske indikatoren bekrefter den fallende trenden for Solana coin, men her ser vi signaler om at ting kan være i ferd med å snu. Det korte gjennomsnittet har brutt opp over det lange snittet. Dette kan være et tidlig signal om at vi kan få et trendskifte. RSI har også brutt en motstand fra lavere topper, noe som bekrefter signalet fra MACD. Avstanden mellom ytterbåndene i Bollinger Bands er avtagende, noe som er et signal om at vi kan få en konsolidering i kursen til Solana coin.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kortsiktig kursutvikling

kortsiktig kursutvikling solana coin 040222
Charts fra TradingView.
 • Anbefalt nettmegler
 • 33 kryptovaluta
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Teknisk analyse
 • Eget investorforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at det ikke har kommet salgssignaler fra Donchian Channel siden 23. januar. Den øvre linjen i denne indikatoren forsetter også å falle, noe som kan være et signal om at vi er i ferd med å konsolidere, og at det kan bli etablert en sterk støtte for Solana coin i dette området. Ser vi på Parabolic SAR har vi fått kjøpssignal. De glidende gjennomsnittene på 15 og 50 dager viser derimot at kursutviklingen forsatt er negativ.

MACD og RSI har gitt kjøpssignaler for kort sikt, og Parabolic SAR har også gitt signal om å kjøpe Solana. Trendkanalen er derimot negativ, sammen med Donchian Channel og glidende gjennomsnitt. Vi ser tegn på at vi kan være inne i en periode med konsolidering, noe som understøttes av blandede signaler fra de tekniske indikatorene. På sikt kan det føre til at vi får en test av motstanden i trendkanalen og et trendskifte. Vi tror det kan være verdt å følge med på kursutviklingen, og signaler om trendskifte kan være gode kjøpssignaler for Solana coin.

Dato for analyse:04.02.22
Kurs ved analyse:$106,0425
Anbefaling:Hold
Kursmål:$78,6875 – $110,2475
Tidshorisont:1 mnd

Disclaimer

Analysert av:Hans Nielsen
Eier/shorter Solana:Nei

Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

twenty + 14 =