anbefaling Teknisk analyse av S&P 500 - 100522 usa
Tekniske analyser

Teknisk analyse av S&P 500 – 100522

S&P 500 nærmer seg bear marked og det er flere signaler om at vi kan komme inn i det i løpet av kort tid. Se mer i vår tekniske analyse og relative verdivurdering av S&P 500 indeksen.

Langsiktig kursutvikling

På lang sikt kan vi se at S&P 500 indeksen har beveget seg innenfor tre fremtredende stigende trender i løpet av de siste 5 årene. Videre kommer det frem at S&P 500 var inne i en fallende trend i slutten av 2018, og at den nå har brutt ut av den stigende trenden og har etablert en ny fallende trend. Så langt har indeksen falt med nesten 17 % fra toppen, noe som betyr at den fortsatt ikke er inne i et bear marked.

Utviklingen i de tekniske indikatorene MACD og RSI er svak. Det har blitt etablert lavere topper i begge chartene. Disse samsvarer godt med de lavere toppene til S&P 500 indeksen. MACD er nå på et nivå hvor vi har fått en bunn tidligere. Det skjedde i slutten av 2018. Ser vi på nedgangen som kom i forbindelse med Covid i 2020 kan det fortsatt være nedside. RSI har en verdi på 39, noe som betyr at den er svakt nøytral, men samtidig heller mot oversolgt.

Indeksen har også brutt ned gjennom de to glidende gjennomsnittene på 50 og 200 dager. I løpet av de 5 siste årene har vi fått flere brudd på det korte gjennomsnittet, mens det lange gjennomsnittet kun har blitt brutt 4 ganger. Det korte gjennomsnittet er fortsatt på oversiden av det lange gjennomsnittet. Altså har vi ikke fått en bekreftelse på trendskifte fra denne tekniske indikatoren.

teknisk analyse sp500 index
Charts fra TradingView.

Middelslang kursutvikling

På middelslang sikt kan vi se at S&P 500 indeksen steg mer enn 114 % fra bunnen i mars 2020 og frem til den toppet i januar 2022. I følge Fifty Percent prinsippet kan vi forvente at indeksen skal gi tilbake 50 – 67 % av denne oppgangen. Det vil i så fall bety at indeksen kan falle ned til de røde støttenivåene vi finner ved 3516 og 3093.

Ser vi på den tekniske indikatoren Donchian Channel har vi nylig fått et nytt salgssignal ved at indeksen har brutt ned gjennom den nedre linjen. Denne tekniske indikatoren er regnet for å være blant de aller beste, siden den kan sikre at du er på riktig side når det kommer store kursbevegelser. Den er også viktig i forbindelse med tradingstrategien Four Week Rule.

S&P 500 indeksen har brutt ned gjennom det som var en teknisk støtte ved 4185. Denne fungerer nå som en teknisk motstand. De neste støttenivåene finner vi ved 3934, 3580, 3516 som indikerer fall på 50 % av oppgangen i forrige stigende trend, 3232, 3093 som indikerer fall på 67 % av oppgangen i forrige stigende trend, og ved 2939.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

kortsiktig kursutvikling tekniske analyser sp500 indeksen usa kjøpe aksjer nå
Charts fra TradingView.

Kortsiktig kursutvikling

I chartet for kortsiktig kursutvikling kan vi se at S&P 500 indeksen har testet motstand og støtte i tak og gulv av den nye fallende trendkanalen. Indeksen er nå nede ved gulvet etter at vi fikk en reaksjon ned etter teste av motstanden fra gjennomsnittslinjen i regresjonstrenden. Videre kan vi se at indeksen er nær den tekniske støtten ved 3934. Dette tyder på at vi kan få en reaksjon opp på kort sikt.

Parabolic SAR har nylig gitt et bearsignal, og vi kan se at periodene med bearsignaler fra indikatoren er lengre enn periodene med bullsignal. Det tyder på at vi kan få videre nedgang. Siden midten av januar har det vært større avstand mellom ytterlinjene i Bollinger Bands, det er ingen signaler om at denne avstanden er i ferd med å endres. Det tyder på at vi må belage oss på høy volatilitet i tiden fremover.

Prising av S&P 500 indeksen

price to earnings ratio pe s&p500 indeksen
Chart fra multpl.com

Ser vi på Price/Earnings for S&P 500 indeksen er denne på 20,17. Det betyr at prisingen av indeksen basert på historisk inntjening for selskapene som er del av S&P 500 har gått ned. Gjennomsnittlig P/E for S&P 500 er 15,97, mens median er 14,89.

s&p 500 indeksen shiller pe price to earnings
Chart fra multpl.com

Legger vi derimot Shiller P/E eller CAPE Ratio til grunn ser prisingen av S&P 500 indeksen langt høyere ut. Shiller P/E for S&P 500 er i dag 31,42, mens det historiske gjennomsnittet er på 16,94. Median er 15,87. Shiller P/E finnes ved å dele kursen på inflasjonsjustert gjennomsnittlig resultat for de siste 10 årene. Shiller P/E brukes ofte til å vurdere om brede indekser er over- eller undervurdert.

price to book ratio s&p 500 pb
Chart fra multpl.com

P/B eller Price to Book er en multiple som viser hvor mye du må betale for å få $1 av de underliggende og bokførte verdiene i aksjene som er del av S&P 500 indeksen. Pt er P/B for S&P 500 3,96, mens det historiske gjennomsnittet er på 2,94. Median er 2,90.

Analyse av S&P 500 indeksen

S&P 500 indeksen er fortsatt ikke i et bear marked. Men, det, sammen med at indeksen er ved støtten fra gulvet i den fallende trendkanalen er også noen av de få lyspunktene for videre utvikling. Den viktige Donchian Channel indikatoren er negativ og indikerer videre nedgang. Det samme gjør den fallende trendkanalen indeksen nå er inne i. Rent teknisk ser indeksen svak ut, og selv om det er muligheter for kortsiktig oppgang peker det meste mot videre nedgang.

Price to Earnings har kommet ned, men den langt viktigere Shiller P/E eller CAPE Ratio er fortsatt på veldig høye nivåer. P/B viser også at den relative prisingen av S&P 500 indeksen er høy.

Samlet har vi fortsatt et negativt bilde som tyder på at nedsiderisikoen er størst. Aksjeskolen er negativ til S&P 500 over de neste 3 til 6 månedene, og ser for oss at indeksen kan falle ned mot 3516. På lang sikt er vi derimot positive. Vår personlige tilnærming er derfor å fokusere på selskap som er historisk lavt priset sett på multipler som P/E og P/B, i tillegg til å ha lav gjeld sett i forhold til inntekter. For øyeblikket ser Dollar Cost Averaging ut som mest fornuftige strategi. Denne strategien går ut på å gjøre jevnlige kjøp, og ikke være all in investert.

Dato for analyse:10.05.22
Kurs ved analyse:3991,24
Anbefaling:Selg
Kursmål:3516
Tidshorisont:3 – 6 mnder

Teknisk analyse fra TradingView

Disclaimer

Analysert av:Hans Nielsen
Eier aksjer relevant for S&P 500:Ja

Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *