hvordan kjøpe kryptovaluta investere anbefalte beste norge anbefalinger tips analyse
Kryptovaluta

Hvordan kjøpe kryptovaluta

Kryptovaluta har falt kraftig siden toppen i november 2021. Til tross for dette, mange av de som kom inn tidlig har forsatt høy avkastning. De lave kursene vi ser nå kan være gode inngangsnivåer for kryptovaluta, men det er ikke gitt at kursene ikke skal lavere. Før du investerer i krypto bør du sette deg inn i hva det er. Her gir vi deg en innføring i krypto og viser deg hvordan du kan kjøpe kryptovaluta.

Innhold og snarveier:

Populære kryptovaluta

hvordan investere Kjøpe Ethereum Classic ETC kursutvikling coins analyse norge
hvordan Kjøpe ZCash ZEC i norge kursutvikling hvor kurs analyse coins krypto
1 Hvordan kjøpe TRON TRX coins krypto kursutvikling analyse
hvordan investere Kjøpe Tezos XTZ kursutvikling norge analyse kurs anbefaling
Hvordan kjøpe Stellar XLM lumens kursutvikling norge analyse kurs anbefaling
Hvordan kjøpe Solana i Norge kryptovaluta sol kursmål tekniske analyser tips anbefalinger
kursutvikling teknisk analyse hvordan kjøpe shiba inu coins token
Hvordan kjøpe Ripple XRP kryptovaluta kursutvikling
Hvordan kjøpe Polkadot DOT kryptovaluta kursutvikling anbefaling kurs analyse norge
Hvordan kjøpe NEO coins krypto kursutvikling analyse
hvordan kjøpe monero coins krypto kursutvikling pris teknisk analyse
Hvordan kjøpe IOTA miota kursutvikling norge
Hvordan kjøpe EOS coins krypto kursutvikling analyse
hvor hvordan kjøpe decentraland coins mana teknisk analyse kursutvikling
Hvordan kjøpe Dash kryptovaluta kursutvikling anbefaling analyse kurs norge
Hvordan kjøpe Cardano i Norge ADA kryptovaluta realtidskurs teknisk analyse
Hvordan kjøpe Bitcoin Cash BCH krypto kursutvikling anbefaling norge
hvordan kjøpe bitcoin kursutvikling teknisk analyse anbefaling coins btc kurs
hvordan kjøpe axie infinity hvor kursutvikling teknisk analyse krypto coins

 • Få opptil 55 kr gratis krypto
 • 8 typer kryptovaluta
 • Registrert hos Finanstilsynet


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko. • Største kryptobørs
 • 2000+ typer kryptovaluta
 • Best for tradere


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.


Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta var tenkt å være en digital valuta som muliggjør transaksjoner og verifisering av disse på en blokkjede. En blokkjede er et nettverk av noder. På dette nettverket spres det informasjon til nodene som igjen kontrollerer og oppdaterer hverandre. Første kryptovaluta var Bitcoin, og denne kryptovalutaen skulle være en desentralisert valuta som ikke kunne manipuleres av en sentralbank.

I senere tid har kryptovaluta fått langt flere funksjoner. Ethereum var tidlig ute med smarte kontrakter. En smart kontrakt er en datakode som utføres automatisk når forutbestemte vilkår og betingelser er oppfylt. Ved å bruke en smart kontrakt vil man ikke trenge en tredjepart til å håndheve at kontraktsvilkårene blir oppfylt av begge parter.

Proof of Work og Proof of Stake

Det finnes to ulike måter å gjennomføre transaksjoner via blokkjeden. Disse er Proof of Work og Proof of Stake. Disse teknologiene brukes til å etablere konsensus på blokkjeden.

Bitcoin og Ethereum bruker Proof of Work til å etablere konsensus. Denne metoden har fått mye kritikk for å være svært energikrevende. Konsensus etableres ved at minere stiller datakraft tilgjengelig. Mining går ut på å bekrefte transaksjonene på blokkjeden, altså å etablere konsensus.

Det er en lang liste over kryptovaluta som bygger på Proof of Stake, som er en mer effektiv løsning om vi ser på ressursbruk. I disse nettverkene er det nodene som stemmer over om transaksjoner er gyldige eller ikke.

Hot Storage og Cold Storage

Når du kjøper krypto er det to måter du kan lagre disse på. Hot Storage og Cold Storage. Begge metoder har sine styrker og svakheter, og dermed bør du gjøre en grundig vurdering før du velger metode for å oppbevare dine kryptovaluta.

Hot Storage en er Wallet som hele tiden er koblet opp mot internett. Hot Wallets finnes til PC og mobil. En viktig fordel med disse er at du alltid har den lett tilgjengelig. En viktig svakhet er at siden den hele tiden er koblet til internett kan den hackes.

Cold Storage er en fysisk wallet, altså nesten som en minnepinne. En viktig styrke med Cold Wallet er at den ikke kan hackes siden den ikke er koblet til internett hele tiden. Men, siden dette er en fysisk krypto wallet vil du kunne miste denne. Dersom du ikke finner din cold wallet igjen vil du også ha mistet dine kryptovaluta.

Kryptovaluta kursutvikling


 • Få opptil 55 kr gratis krypto
 • 8 typer kryptovaluta
 • Registrert hos Finanstilsynet


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko. • Største kryptobørs
 • 2000+ typer kryptovaluta
 • Best for tradere


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.


Analyse av kryptovaluta

Hva er en kryptovaluta verdt? Å verdsette en kryptovaluta er svært vanskelig, dermed er det også vanskelig å gi et svar på hva en kryptovaluta er verdt. Samtidig er det enkelt. Kryptovalutaen er verdt det markedet er villig til å selge eller kjøpe kryptoen til. Teknisk analyse er en vanlig metode for å vurdere prisingen av krypto.

Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode som forsøker å fange opp hvordan markedsaktørene vurderer prisingen av kryptovalutaen. Altså forsøker teknisk analyse å fange opp markedspsykologien. Analysemetoden bygger på antagelsen om at all informasjon er kjent, og at denne er priset inn i markedet og kryptovalutaen.

De tekniske analytikerne følger med på historiske charts som viser kryptovaluta kursutvikling. I chartene kan du ved bruk av teknisk analyse finne støtte og motstand, tekniske trender og formasjoner. Disse kan igjen tolkes for å finne retning for sannsynlig kursutvikling.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Støtte og motstand

Teknisk støtte og motstand er det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse. Disse ligger til grunn for både tekniske trender og tekniske formasjoner. Det er derfor viktig å ha en god forståelse av hvordan disse fungerer og hvordan du kan finne teknisk støtte og teknisk motstand.

Teknisk støtte oppstår ved kursnivåer hvor markedet anser kryptovalutaen som billig. At kursen er ansett som lav fører til at investorer og tradere ønsker å kjøpe kryptovalutaen. I mange tilfeller vil den økte etterspørselen føre til økt kurs, noe som kan få en fallende kurs til å begynne å stige.

Teknisk motstand oppstår ved kursnivåer hvor markedet anser som dyr. Den høye kursen fører til at mange ønsker å selge seg ut for å sikre gevinster. Det økte tilbudet gir et salgspress, noe som igjen ofte fører til at kursen begynner å falle.

Lær mer om teknisk støtte og motstand i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere.

Tekniske trender

Tekniske trender består av både en teknisk støtte og motstand. Disse kaller vi for trendgulv og trendtak. Den klassiske definisjonen av en teknisk trend er at kursen har en bestemt tendens over tid, og at trendgulv har blitt testet minst tre ganger, mens trendtaket har blitt testet minst to ganger.

Vi kan skille mellom tre typer tekniske trender. Disse er stigende trend, fallende trend og sidelengs trend eller trading range.

Det har blitt langt vanligere å benytte seg av tekniske indikatorer for å finne trender. En fordel ved å bruke indikatorer er at disse gjør det mulig å finne trender tidligere enn ved bruk av den klassiske definisjonen av tekniske trender.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner er bestemte kursmønstre som kan gi en indikasjon for videre kursutvikling. Disse er spesielt viktige for kortsiktige tradere, men kan også være viktige for langsiktige investorer som vil forsøke å time kjøpe og salg av kryptovaluta. De tekniske formasjonene består av både en støtte og en motstand.

Det er vanlig å skille mellom fortsettende formasjoner, vendeformasjoner og formasjoner som ikke angir retning.

En fortsettende formasjon er et kursmønster som viser at kursen sannsynligvis skal fortsette i samme retning som den underliggende trenden.

Vendeformasjoner er derimot kursmønstre som viser at den underliggende trenden er i ferd med å bli avbrutt og at kursen skal i motsatt retning.

Formasjoner som ikke angir retning kan være mer kompliserte. Før vi kan si noe om sannsynlig retning for videre kursutvikling trenger vi et brudd på enten støtten eller motstanden.

Tekniske indikatorer

Det finnes et utall indikatorer som brukes innenfor teknisk analyse. De vanligste er indikatorer som brukes til å finne trender, momentum og volatilitet.

Blant de vanligste indikatorene har vi glidende gjennomsnitt, RSI, MACD, Bollinger Bands og Donchian Channel.

Lær mer om tekniske trender, tekniske formasjoner og tekniske indikatorer i vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne.

Slik velger du nettmegler for å investere i kryptovaluta

Det finnes et stort antall nettmeglere og kryptobørser du kan velge mellom når du vil kjøpe kryptovaluta. Enkelte er seriøse og andre er mindre seriøse. Derfor er det viktig at du bruker litt tid på å vurdere flere alternativer.

Sjekkliste for valg av nettmegler til å kjøpe kryptovaluta

 • Lisens og regulering – du bør unngå nettmeglere og handelsplattformer uten lisens. Grunnen til det er at det er høy sjanse for at du kan bli svindlet på en uregulert markedsplass. Du ønsker selvsagt å unngå å tape pengene dine. Derfor bør du velge en nettmegler som har lisens. Nettmegleren din bør ha tillatelse fra Finanstilsynet og være regulert av CySEC eller annen kontrollinstans.
 • Markedsposisjon – sjekk om nettmegleren har fornøyde brukere. Det er et solid kvalitetsstempel. Jo flere brukere nettmegleren har, jo bedre pleier ofte løsningen å være.
 • Investeringsalternativer – når du begynner med investering bør du unngå å gå all in i en enkelt kryptovaluta. Du bør spre risiko ved å investere i flere forskjellige kryptovaluta. Det kan gi deg en god portefølje som kan gi god avkastning.
 • Kostnader og gebyrer – du bør ha fokus på å holde kostnadene nede. Kostnader kan nemlig spise opp mye av porteføljen din dersom du er en aktiv trader eller investerer mindre beløp. Jo lavere kostnader du har, jo mer kan du investere. Det kan igjen gi deg bedre avkastning.
 • Realtidskurser og analyse – når du investerer bør du følge med på markedet. Det kan gi deg gode kjøpsmuligheter når kursene er lave. Du bør også lage dine egne analyser og vurderinger før du investerer. I dag er det vanlig at nettmeglere gir deg både realtidskurser og program for teknisk analyse.

 • Få opptil 55 kr gratis krypto
 • 8 typer kryptovaluta
 • Registrert hos Finanstilsynet


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko. • Største kryptobørs
 • 2000+ typer kryptovaluta
 • Best for tradere


Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.


Kjøp kryptovaluta på Firi

Firi ble opprinnelig startet som MiraiEx i 2019, men i løpet av 2021 ønsker den norske kryptobørsen å satse internasjonalt. De valgte derfor å skifte navn. En stor fordel med å bruke en norsk kryptobørs til å kjøpe NAVN krypto er at du kan registrere deg med BankID. Dette er veldig trygt, i tillegg gjør det at verifiseringsprosessen går langt raskere.

kjøp kryptovaluta på firi norsk kryptomegler kryptobørs
Firi – norsk kryptobørs.

Utvalget av kryptovaluta er langt i fra det største på Firi krypto, men det er godt. Firi er en trygg og brukervennlig løsning som passer veldig godt til nye investorer som vil kjøpe Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, LiteCoin, DAI, Polkadot eller Solana. Firi tilbyr også en spareavtale slik at du kan bygge opp en kryptoportefølje over tid.

 • Få 55 kr gratis kryptovaluta
 • Norsk kryptobørs
 • 8 kryptovaluta
 • Realtidskurser og teknisk analyse

MiraiEx ble i 2019 registrert hos Finanstilsynet som tjenestetilbyder for veksling og oppbevaring av virtuell valuta i Norge. Firi er ikke regulert av Finanstilsynet siden kryptovaluta ikke er regulert i Norge. Likevel kan vi si at dette er en løsning som er like trygg som de andre løsningene vi anbefaler på denne siden til å kjøpe NAVN coins.

 • Norsk kryptobørs
 • Få opptil 55 kr gratis krypto
 • 9 typer kryptovaluta
 • Registrert hos Finanstilsynet

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.


Se hvordan du kan kjøpe kryptovaluta på Firi – steg for steg

1: Åpne konto på Firi

Før du kan kjøpe kryptovaluta coins på Firi må du registrere deg, og siden dette er en norsk kryptobørs kan du bruke BankID. Det betyr at selve registreringen går både raskt og enkelt. Aller først må du gå til Firis nettside. Dit kommer du deg ved å trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til Firi. Eventuelt kan du trykke på denne linken til firi.

Når du er på Firis nettside trykker du på Kom igang. Du kan nå velge om du vil registrere deg med Vipps eller med email. Fullfør registeringen som forklart med den metoden du valgte til registeringen.

2: Gjør innskudd

Før du kan kjøpe kryptovaluta coin på Firi må du gjøre innskudd. Når du er logget inn trykker du på Sett inn penger. Du kan nå søke frem banken din og velge denne. Du skriver deretter inn ditt personnummer og logger inn på banken din med BankID slik at du kan aktivere overføringen. Normalt vil pengene være tilgjengelig på din Firi-konto samme dag som du gjorde overføringen.

3: Kjøp kryptovaluta

Når du har penger på konto kan du kjøpe kryptovaluta. Trykk på Handel i menyen på venstre side av skjermen. I rullegardinmenyen midt på skjermen blar du deg frem til kryptovaluta. Neste trinn er å skrive inn summen du vil investere i kryptovaluta. Trykk på Fullfør for å aktivere din ordre. Dine kryptovaluta coins blir så automatisk lagt til i din portefølje slik at du kan følge med på kursutviklingen.

4: Kostnader og gebyrer

Når du kjøper kryptovaluta på Firi betaler du kun spread.

Firi har gebyrer på overføringer.

For mer informasjon, besøk firi.com.

Kjøpe kryptovaluta på Binance

Binance er en kryptobørs som ble etablert i 2017. Børsen er registrert på Cayman Islands. Målt på volum er dette verdens største kryptobørs. Børsen skiller seg godt ut fra tradisjonelle nettmeglere ved å tilby et stort utvalg av kryptovaluta. Du kan også stake krypto på Binance, noe som kan gi deg ekstra avkastning fra dine investeringer.

binance kryptobørs kjøpe kryptovaluta
Binance kryptoplattform.
 • Over 2000 kryptovaluta
 • En av verdens største børser
 • Lave kostnader og gebyrer
 • Realtidskurser og teknisk analyse

Binance er en avansert kryptobørs som passer best for mer erfarne brukere som har erfaring med å investere i kryptovaluta.

 • Største kryptobørs
 • 2000+ typer kryptovaluta
 • Best for tradere

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.

Se hvordan du kan kjøpe kryptovaluta på Binance – steg for steg

1: Åpne konto på Binance

Før du kan kjøpe kryptovaluta coins på Binance må du registrere deg, og du kommer deg til nettsiden deres ved å trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til Binance. Når du er på nettsiden kan du trykke på Register for å starte registeringen.

Du kan velge å registrere deg med mail eller telefonnummer, eller bruke din Apple- eller Google-konto til innlogging.

Når du har valgt metode fullfører du stegene du får forklart.

2: Verifiser konto

Når du er logget inn bør du verifisere din konto. Ved å gjøre dette kan du gjøre større innskudd, og uttak fra Binance vil også bli behandlet raskere.

Du verifiserer din konto ved å laste opp bilder av ID, et dokument som viser adressen din, og betalingsmetodene du vil bruke til innskudd og uttak.

3: Gjør innskudd og kjøpe kryptovaluta

For å gjøre innskudd på Binance slik at du kan kjøpe krypto velger du Buy Crypto i menyen øverst på skjermen. Her velger du Bank Deposit. Du kan nå skrive inn summen du vil sette inn på din konto. Deretter velger du om du vil gjøre en bankoverføring eller gjøre innskudd med VISA eller MasterCard.

Når innskuddet er inne på din konto kan du kjøpe krypto coins. Velg Buy Crypto og deretter Cash Balance. Skriv inn summen du vil investere i kryptovaluta. Deretter velger du kryptovaluta i rullegardinmenyen nedenfor. Trykk på Continue for å aktivere din ordre. Dine kryptovaluta blir så automatisk lagt til din tradingkonto for krypto.

4: Kostnader og gebyrer

På Binance betaler du kun spread for kjøpe og salg av kryptovaluta.

Ved bruk av andre tjenester kan andre gebyrer komme i tillegg.

For mer informasjon, besøke binance.com.

Kryptovaluta FAQ

Hvor kan man kjøpe kryptovaluta?

Det finnes utrolig mange handelsplattformer for krypto, men som vi har sett så er det mange useriøse aktører på markedet. Når du skal bestemme deg for hvor du skal kjøpe krypto er det viktig å gjøre en grundig vurdering av alternativene.

Hvordan kjøpe kryptovaluta?

Når du har funnet en handelsplattform i vår liste viser vi deg steg for steg hvordan du kan kjøpe kryptovaluta. I de fleste tilfeller trenger du bare noen få minutter fra du begynner på registreringen til du kan investere i kryptovaluta.

Hvordan kan jeg shorte kryptovaluta?

Det kan være vanskelig å shorte crypto coins. Mange velger derfor å bruke Contracts For Difference til å shorte kryptovaluta. Vi viser deg hvordan du kan gå short i krypto med CFD gjennom anerkjente nettmeglere med lave kostnader.

Hvor kan jeg se kryptovaluta analyse?

På vår side har vi listet opp de mest populære kryptovalutaene. Inne på hver enkelt side for disse kan du se teknisk analyse av kryptovaluta som Bitcoin, XRP, EOS og NEO. Vi gir deg også forklaring på hvordan du skal bruke de ulike tekniske indikatorene.

Hvor kan jeg se kryptovaluta kursutvikling?

På vår side kan du følge med på kursutvikling i realtid for det mange mener er beste kryptovaluta. Ved å følge med på kryptovaluta kursutvikling kan du holde deg oppdatert på bevegelsene i markedet.

Hva er kryptovaluta?

Det er vanskelig å gi et kort svar på hva er kryptovaluta. Kryptovaluta er en digital valuta hvor man bruker en blokkjede for å gjennomføre og verifisere transaksjoner. Men, det er store forskjeller på de ulike typene av kryptovaluta.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *