hva påvirker aksjekurser hva får en aksje til å stige falle i kurs verdi
Nyttige tips

Hva får en aksje til å stige? (Eller falle)

Det korte svaret på hva som får en aksje til å stige er ofte nyheter. Men, det er langt i fra så enkelt. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på de forskjellige faktorene som kan få en aksje til å stige i kurs. Disse kan selvsagt også få en aksje til å falle i verdi.

Tilbud og etterspørsel

Støtter vi oss på den økonomiske teorien er det skifter i tilbud og/eller etterspørsel som som gir prisendringer. For eksempel vil økt tilbud gi salgspress og lavere kurs. På samme måte vil lavere etterspørsel gi relativt høyere tilbud og dermed lavere kurs. Økt etterspørsel vil derimot gi et økt kjøpspress og høyere kurs. Her vil også lavere tilbud gi relativt økt etterspørsel og høyere kurs.

Det er mye som kan påvirke tilbud og etterspørsel både positivt og negativt. Dette skjer hele tiden i aksjemarkedet. Strengt tatt vil all informasjon som er relevant for en aksje påvirke aksjekursen enten positivt eller negativt gjennom å gi skifter i tilbud og etterspørsel.

Det er ikke bare nyheter på selskapsnivå som kan påvirke aksjekursen til det bestemte selskapet. Selskap har gjeld, noe som betyr at endringer i rente vil påvirke overskuddet. Renten påvirker også hvor mye penger gjennomsnittsinvestoren har ledig til å investere. Som vi nylig har sett, så kan også politikk påvirke aksjekursen kraftig. Krigen i Ukraina har presset kursene til de fleste selskap som bruker mye energi ned. Økt skatt for store oppdrettsselskap som Mowi er også en opplevelse mange investorer kommer til å huske lenge.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Markedsaktører og psykologi

Før vi skal gå inn på de ulike nivåene av faktorer som kan få en aksje til å stige eller falle er det viktig å ha en forståelse av hvordan markedet fungerer. Altså må vi forstå en del psykologi siden tilbud og etterspørsel er styrt av mennesker som enten vil investere eller selge aksjer. Det pågår diskusjoner om markedsaktørene er rasjonelle eller semi-rasjonelle. Dette skal vi ikke bruke så mye tid på.

Det vi derimot skal legge vekt på er at det er viktig å ha en forståelse av hva markedet har av forventninger. Det er nemlig ikke gitt at en nyhet om at Selskap A leverte overskudd på 1 mrd kr er en god nyhet. Det er heller ikke slik at en nyhet om at Selskap B leverte et underskudd på 1 mrd kr er en dårlig nyhet.

Forventninger er svært viktig når vi skal forstå hvorfor en aksje stiger eller faller i kurs. Dersom det var ventet at Selskap A skulle levere et overskudd på 1,2 mrd kr er det selvsagt skuffende tall som ble lagt frem. Var det ventet at Selskap B skulle driver med et underskudd på 1,2 mrd kr vil det faktiske resultatet overraske positivt.

I tilfellet for Selskap A vil markedet bli skuffet. Dette kan gi både økt tilbud fra investorer og tradere som vil selge aksjer. Samtidig kan et skuffende resultat også få kjøpere til å trekke seg unna. Her ville alt ligget til rette for kursfall. For Selskap B tegner det seg annerledes. Her ville vi kunne se stigende kurser. Investorer som er positivt overrasket over resultatet vil ønske å selge til en høyere kurs og trekker salgsordre. Samtidig kan flere investorer bli interessert i å kjøpe aksjer i selskapet.

Dersom du vil vite hva markedet forventer fra resultatfremleggelser kan vi anbefale TradingView analyseprogram. Her kan du se forventet inntekt og resultat for de fleste selskap. Det kan være til stor hjelp når du skal forstå markedet.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Markedsrisiko og kursutvikling

Markedsrisiko eller systematisk risiko er både omfattende og viktig. Blant de vanligste typene markedsrisiko har vi krig, politisk risiko, renteendringer, endringer i valutakurs eller råvarepriser. Denne typen risiko kan kvantifiseres, altså måles, og det er dermed mulig å kontrollere denne i større grad enn hva vi kan med risiko på systemnivå.

Nå snakkes det mye om høyere rente, og dette har stor påvirkning på aksjekurser. Den økte rente kan også få en aksje til å falle på flere måter. Først og fremst vil sentralbankene øke renten for å kjøle ned aktiviteten i økonomien. Sentralbanken ønsker å få vekst under trend. For selskapene betyr dette at det blir dyrere å låne penger. Renteutgiftene vil øke og det gir mindre overskudd eller evne til å sikre vekst.

Også investorer blir påvirket av økt rente. Innenfor fundamental analyse snakkes det om diskonteringsrente. Denne brukes til å beregne nåverdien av fremtidig inntjening. Når renten stiger vil nåverdien av fremtidig inntjening falle. Da vil også aksjekursen falle. Samtidig vil økt rente også føre til at mange investorer må fokusere på å betale høyere rente på for eksempel huslån eller billån. Dermed blir det mindre til overs til investeringer og aksjer.

På samme måte kan også endringer i valutakurser eller råvarepriser få en aksje til å stige eller falle i kurs. Hvordan de ulike selskapene blir påvirket avhenger av om hvilke valuta selskapet har inntekter og utgifter i. Økte råvarer vil for eksempel være positivt for en råvareprodusent som kan selge varene sine dyrere. For et selskap som videreforedler råvarer og må kjøpe disse til økte priser vil det selvsagt være negativt.

Spesifikk risiko og aksjekurs

Spesifikk risiko eller usystematisk risiko er risikoen vi finner på selskapsnivå. På dette nivået finner vi de selskapsspesifikke nyhetene som resultatfremleggelser. Her spiller ledelsen i de enkelte selskapene en viktig rolle. Blant annet hvor god kostnadskontroll de har vil kunne være en svært viktig faktor som kan få en aksje til å stige eller falle i verdi.

For investorer er det selvsagt viktig å følge med på hva ledelsen gjør og ikke gjør. For å få et inntrykk av hva som skjer i selskapet kan du følge med på resultatfremleggelser, selskapspresentasjoner eller delta på generalforsamlinger. Det er selvsagt også viktig å følge med på børsmeldinger fra selskapene du har investert i eller vurderer å investere i. Dette kan gi deg en bedre forståelse av hvordan selskapet ledes.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *