kan man gå i minus på aksjer tape mer enn en eier gjeld fra aksje investering
Nyttige tips

Kan man gå i minus med aksjer?

De fleste har nok hørt om noen som har tapt alt på aksjer. Men, er det mulig å tape mer, altså gå i minus med aksjer? Det skal vi finne ut at i denne artikkelen.

Aksjekursen kan ikke bli negativ

Oljeprisen har blitt negativ i en kort periode, men så langt har vi ikke sett at en aksjekurs går i negativt terreng. At det ikke har skjedd tidligere betyr fortsatt ikke at det umulig, men det er klart at dette blir spekulasjoner. For at en aksjekurs skal bli negativt må markedet være så negativt innstilt til selskapet at du må betale andre for å ta i mot dine aksjer. Vi kan konkludere med at det er lite sannsynlig at en aksjekurs skal bli negativ. Men, det finnes kanskje andre måter å gå i minus med aksjer på?

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjeloven § 17-1

Et aksjeselskap, altså et AS eller et ASA er regnet som en egen juridisk person. Videre heter det at du som eier ikke er ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Dette tilsier at du som eier ikke kan tape mer enn du har investert i aksjeselskapet. Men, Aksjeloven sier også:

“Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.” (Aksjeloven § 17-1. Erstatningsansvar)

Vi har også sett i dommer at aksjonærer har blitt holdt personlig ansvarlig for selskapets heftelser. Aksjonærer har også blitt holdt personlig ansvarlig for selskapets heftelser etter at selskapet har blitt nedlagt.

I disse sakene har det først og fremst vært mindre AS. Altså at aksjonær gjerne har jobbet i selskapet og hatt roller som daglig leder, styreleder, etc. Som en konsekvens av det har aksjonæren også vært involvert i driften og transaksjonene selskapet har utført. I slike tilfeller kan en altså gå i minus med aksjer.

Som en aksjonær i for eksempel Mowi med 500 aksjer stiller det seg derimot annerledes. I dette tilfellet vil du ha svært liten påvirkning på driften av selskapet. Sannsynligheten for at du og medaksjonærer skal bli holdt ansvarlig for selskapets heftelser er liten. Med mindre du er styreleder eller har andre viktige funksjoner.

Gearing på aksjer

Det er mange nybegynnere som taper mye penger på gearing, selv om gearing er et verktøy som først og fremst passer for profesjonelle tradere og investorer. Gearing fungerer som en vektstang og øker risikoen på en investering. Bruker du for eksempel 5x gearing og aksjen stiger 20 % vil du doble investert kapital. Faller kursen derimot 20 % vil all investert kapital være tapt.

Noen vil sikkert mene at man kan bruke en stop loss for å sikre at en ikke taper mer enn man har investert. Det kan i mange tilfeller fungere. Andre ganger vil det ikke fungere. En av grunnene til det er slippage, altså store kursutslag hvor kursen enten får et plutselig løft eller plutselig fall.

Det har hendt flere ganger at et selskap har levert dårlige resultater eller kommet med et resultatvarsel, noe som har ført til kraftige kursfall. Kommer disse dårlige nyhetene utenfor børsens åpningstider kan kursen falle så mye at all investert kapital tapes, og at man ender opp med negativ egenkapital på den gearede posisjonen. I et slikt tilfelle vil du ha gjeld til meglerhuset eller nettmegleren du har brukt.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *