spareavtale hvor mye investere i fond skatt rentefond aksjefond beste fond
Nyttige tips

Hvordan investere i fond?

Det er flere gode grunner til å investere i fond. Her kan du lese mer om hva et fond er, hvilke typer som finnes, og hvordan du kan sette opp en spareavtale i fond.

Hva er et fond?

Et fond er en samling av penger fra mange ulike investorer som blir investert i ulike verdipapirer som aksjer, obligasjoner eller eiendom. En forvalter styrer fondet og tar beslutninger om hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges på vegne av investorene.

Investorer kan kjøpe og selge fondsandeler til nettoverdien av fondet, som beregnes daglig ut ifra verdien av alle verdipapirene i fondet. Fond kan være en enkel måte for investorer å spre risiko og oppnå en diversifisert portefølje, da fondene investerer i mange ulike verdipapirer.

Fond kan være egnet for både langsiktige og kortsiktige investorer, avhengig av fondstype og investeringsmål. Ulike fond kan tilby forskjellige nivåer av risiko og avkastning, og det er viktig å undersøke nøye før man investerer for å sikre at man forstår risikoen og potensiell avkastning.

Ulike typer fond

Fond kan være aktivt forvaltet, der forvalteren tar aktive beslutninger om hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges for å oppnå best mulig avkastning i forhold til fondets investeringsmål. Eller de kan være passivt forvaltet, der fondet følger en indeks og kjøper alle aksjene eller obligasjonene som er inkludert i denne indeksen.

 • Passivt forvaltet fond
 • Aktivt forvaltet fond

Aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond er ulike typer fond som investerer i forskjellige typer verdipapirer og har dermed forskjellig risiko og avkastningsprofil.

Aksjefond er fond som hovedsakelig investerer i aksjer. Denne typen fond kan være aktivt forvaltet, der forvalteren tar aktive beslutninger om hvilke aksjer som skal kjøpes og selges for å oppnå best mulig avkastning i forhold til fondets investeringsmål. Eller de kan være passivt forvaltet, der fondet følger en aksjeindeks og kjøper alle aksjene som er inkludert i denne indeksen. Aksjefond er vanligvis mer risikable enn rentefond, da aksjemarkedet kan være volatilt, men kan tilby høyere avkastning over tid.

Kombinasjonsfond er fond som investerer i både aksjer og obligasjoner eller andre rentepapirer. Dette gir en balanse mellom høyere avkastning fra aksjer og lavere risiko fra rentepapirer. Kombinasjonsfond kan også ha en aktiv eller passiv forvaltning.

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Rentefondene har som mål å gi investorene en stabil avkastning og har vanligvis lavere risiko enn aksjefond. Rentefond kan også ha ulike nivåer av renterisiko og kredittrisiko avhengig av hvilken type obligasjoner som er inkludert i fondet.

Det er viktig å velge fondstypen som passer best til ens investeringsmål, tidshorisont og risikotoleranse. En diversifisert portefølje kan inneholde en kombinasjon av forskjellige fondstyper for å spre risiko og oppnå ønsket avkastning.

 • Aksjefond
 • Kombinasjonsfond
 • Rentefond

Hvordan velge fond for investering?

Her er noen tips for å velge fond for investering:

 1. Sett investeringsmål: Bestem hva du ønsker å oppnå med investeringen din, for eksempel langsiktig sparing til pensjon eller kortsiktig sparing til et spesifikt mål.
 2. Identifiser risikotoleranse: Bestem hvor mye risiko du er villig til å ta for å oppnå investeringsmålene dine. Jo høyere risiko, jo høyere potensiell avkastning, men også større tap. Velg fond som passer til din risikotoleranse.
 3. Velg fondstype: Velg fond som passer til dine investeringsmål og risikotoleranse. Aksjefond har høyere risiko, men potensielt høyere avkastning. Rentefond har lavere risiko, men lavere avkastning. Kombinasjonsfond kan gi en balanse mellom risiko og avkastning.
 4. Sjekk fondets historiske avkastning: Se på fondets historiske avkastning for å få en ide om hvordan fondet har prestert i fortiden. Husk at historisk avkastning ikke garanterer fremtidig avkastning.
 5. Sjekk fondets forvaltningsgebyr: Forvaltningsgebyr kan variere mellom fond, og høye gebyrer kan spise opp en betydelig del av avkastningen over tid. Velg fond med lave forvaltningsgebyrer.
 6. Se på fondets investeringsstrategi: Se på fondets investeringsstrategi og mål, samt forvalterens erfaring og suksesshistorie. Velg en forvalter som har en strategi som passer til dine investeringsmål og risikotoleranse.
 7. Diversifiser porteføljen: Velg flere forskjellige fond i ulike kategorier for å spre risiko og oppnå ønsket avkastning.

Husk at det er viktig å gjøre grundig undersøkelse før du investerer i fond. Det er også lurt å søke råd fra en finansiell rådgiver hvis du er usikker på hvilke fond som passer best for deg.

Investering i fond vs aksjer

Det er flere fordeler med å investere i fond fremfor aksjer. En viktig fordel er at terskelen for å begynne med sparing i fond er lav. Når du kjøper et fond får du med en profesjonell forvalter på kjøpet som tar seg av investeringene. Vil du heller kjøpe aksjer må du selv sette deg inn i selskapene du vil investere i og følge med på investeringen.

En annen fordel med fondsinvestering er at kostnadene er lave. Dette er altså en god løsning for deg som skal investere en mindre sum eller spare faste beløp over lengre tid. Når du kjøper aksjer må du betale kurtasje. Skal du kjøpe aksjer for en liten sum kan det bli dyrt. Selv om du har billigste aksjemegler. Med fond betaler du som regel kun en forvalteravgift hvert år.

Et fond gir deg god risikodiversifisering. Et fond investerer i mange selskap eller mange rentepapirer. Dette gjør at det er mindre utsatt for negative nyheter om et av selskapene i fondsporteføljen. Å spre risiko er veldig viktig når det kommer til investering, og det er en vanlig nybegynnerfeil å ikke diversifisere porteføljen.

Med fond kan du også sette opp en spareavtale. I Norge finnes det flere gode løsninger for dette, i tillegg tilbyr også de aller fleste banker spareavtale i fond. Med en spareavtale kan du sette inn en lite månedlig beløp som så investeres i fond. Over tid kan du spare deg opp en fin formue.

Start en spareavtale i fond i Nordnet

Nordnet er en nettbasert megler som tilbyr handel med aksjer, fond, ETF-er og andre finansielle instrumenter. På Nordnet kan du enkelt kjøpe og selge fond fra ulike forvaltere, både innenfor aksjer, obligasjoner og eiendom. Du kan velge mellom aktive og passive fond, samt kombinasjonsfond.

Nordnet tilbyr også en rekke verktøy som hjelper deg med å finne de beste fondene basert på dine preferanser og investeringsmål. Du kan lese fondsanalyser og se fondets avkastning og risikoprofil, samt se på historiske data og grafer.

Handel med fond på Nordnet er enkelt og oversiktlig, og du kan utføre kjøp og salg på nett eller via mobilappen. Nordnet tilbyr konkurransedyktige priser og ingen faste gebyrer for fondshandel. I tillegg har du tilgang til gratis spareverktøy som Nordnet Smart Portefølje, som gir deg en helautomatisk portefølje basert på dine preferanser og risikotoleranse.

nordnet logo 200 x 100
 • Største nettmegler i Norge
 • Åpne konto med BankID
 • Fond, aksjer

 • 850+ fond
 • Spareavtale
 • Godkjent av Finanstilsynet

Investering medfører risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Reklame.

Start en spareavtale i fond på Stack by Me

Stack by Me er en ny aktør som først og fremst ønsker å tilby investering i fond til norske kvinner. Plattformen bygger på app for iOS og Android, og har et sosialt fokus. Det gjør at plattformen minner om et sosialt medie. Med Stack by Me har du tilgang til et stort utvalg av fond. Selskapet har også planer om å tilby aksjehandel i løpet av 2023.

Med Stack by Me kan du velge om du ønsker å gjøre et enkeltkjøp i fond for en bestemt sum eller om du ønsker å sette opp en spareavtale for investering i fond. Med en spareavtale har du månedlige trekk hvor de fondene du ønsker deg blir kjøpt automatisk og lagt til din fondskonto.

Stack by Me er konkurransedyktig på pris. I tillegg skiller de seg veldig ut ved å tilby ulike kurs. Dette er altså en god løsning for deg som ønsker å lære med samtidig som du investerer i fond.

stack by me logo 200 x 100
 • App for fondssparing
 • Åpne konto med BankID
 • Fond, ETF

 • Fokus på læring
 • Spareavtale
 • Godkjent av Finanstilsynet

Investering medfører risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Reklame. Tekstforfatter er aksjonær i Stack by Me.

Start en spareavtale i fond hos Kron

Kron er en norsk nettbasert megler som tilbyr en enkel og rimelig plattform for handel med aksjer og fond. Med Kron kan du handle en rekke ulike fond fra norske og utenlandske forvaltere, både aktivt forvaltede og indeksfond.

På Kron kan du enkelt sette opp en månedlig spareavtale i fond, og du kan også benytte deg av gratis verktøy som hjelper deg med å finne de beste fondene basert på dine preferanser og investeringsmål.

Kron har konkurransedyktige priser for fondshandel. Du kan enkelt kjøpe og selge fond på nett eller via mobilappen, og du har tilgang til detaljerte fondsinformasjon og analyser som hjelper deg med å ta informerte investeringsbeslutninger.

Kron tilbyr også en rekke gratis tjenester som hjelper deg med å følge med på markedsutviklingen og analysere porteføljen din. Med Kron kan du enkelt komme i gang med fondshandel og investere i en diversifisert portefølje av fond.

kron logo 200 x 100
 • App for fondssparing
 • Åpne konto med BankID
 • Fond

 • 400+ fond
 • Fondsrobot
 • Godkjent av Finanstilsynet

Investering medfører risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Reklame.

Fond FAQ

Hvor mye penger bør man ha i fond?

Dette avhenger av hvilket fond du vil investere i. Det finnes fond hvor du kan begynne med så lite som 100 kr. Andre fond har minsteinnskudd på 10000 kr eller mer.

Hvordan kjøpe seg inn i fond?

For å kjøpe en andel i et fond må du ha tilgang til en nettmegler eller bank som lar deg kjøpe og selge fond. På vår side finner du en oversikt med noen av de mest populære løsningene for å kjøpe fond i Norge.

Kan man miste alle pengene i fond?

I teorien er det mulig, men veldig lite sannsynlig. Et aksjefond har som regel investert i veldig mange selskap. For at du skal tape alle pengene må alle selskapene gå konkurs.

Hvor mye må man skatte av fond?

Det avhenger av hvilken type fond du har investert i. Dersom du har realisert gevinst fra et rentefond skal det beskattes 22 %. Har du derimot realisert gevinst fra et aksjefond skal det skattes 37,84 %. (Tall for 2022)

Hvor lang tid tar det å få ut penger fra fond?

Dette avhenger av hva slags fond du har investert i. Norske fond har gjerne oppgjør innen 1 til 3 virkedager. Fond med utenlandske investeringer kan ha lengre oppgjørstid.

Hvor mye koster det å kjøpe fond?

Det er ikke veldig vanlig at det koster noe å kjøpe fond. Det vanlige er at du må betale en forvalteravgift hvert år. Hvor høy denne avgiften er avhenger av type fond. Det finnes fond som koster fra 0,20 % pr år.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *