gjennomsnittlig anskaffelsesverdi gav aksjer
Nyttige tips

Hva er GAV i aksjer?

Gjennomsnittlig Anskaffelsesverdi i aksjer refererer til den gjennomsnittlige prisen per aksje som en investor har betalt for å kjøpe aksjer i et selskap. GAV er en viktig beregning som gir innsikt i gjennomsnittlig kostnad og investering for hver aksje i porteføljen.

Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi – GAV

GAV står for gjennomsnittlig anskaffelsesverdi. Dette refererer til den gjennomsnittlige prisen pr aksje som en investor har betalt for å kjøpe aksjer i et selskap. Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi er en viktig beregning innen aksjeinvesteringer og porteføljestyring. GAV gir nemlig en indikasjon på gjennomsnittskostnaden pr aksje og dermed den totale investeringen i aksjen.

Slik beregner du gjennomsnittlig anskaffelsesverdi

For å beregne gjennomsnittlig anskaffelsesverdi, legger du sammen de totale kostnadene for å kjøpe aksjene (inkludert eventuelle transaksjonsgebyrer) og deler dette beløpet på det totale antallet aksjer kjøpt. Formelen for gjennomsnittlig anskaffelsesverdi er som følger:

GAV = (Totalt investert beløp) / (Totalt antall aksjer kjøpt)

Derfor er gjennomsnittlig anskaffelsesverdi nyttig

Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi er nyttig for investorer fordi det gir en referansepris som kan sammenlignes med den nåværende markedsprisen for aksjen. Dette kan hjelpe investorer med å vurdere om deres investeringer er lønnsomme eller om de har en urealisert gevinst eller tap.

Det er viktig å merke seg at GAV ikke tar hensyn til andre faktorer som eventuelle inntekter fra utbytte, skatter eller eventuelle kapitalgevinster som kan påvirke den totale avkastningen på investeringen over tid.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *