241023 teknisk analyse s&p500 indeksen
Tekniske analyser

Teknisk analyse av S&P500 – 251023

S&P500 kan vise til en oppgang på rundt 10 % hittil i år. Det til tross for at de aller fleste forventer resesjon. Les mer om utviklingen i verdens viktigste børsindeks i vår analyse.

Langsiktig kursutvikling på S&P500

Som vi nevnte i vår forrige tekniske analyse av S&P500 indeksen brøt den ut av en stigende trend i begynnelsen av 2022. Vi hadde et kursmål i den analysen på 3516 og en salgsanbefaling. Nå er vi omtrent 1,5 år frem i tid, og i mellomtiden har S&P500 indeksen vært nede på 3580. I tiden etter denne bunnen ble satt har indeksen beveget seg innenfor en stigende sekundærtrend. Vi har også fått en topp rundt 4600 poeng for indeksen. I dag, den 25. oktober 2023 er indeksen rundt 4200.

Den siste tids kursoppgang blir ikke støttet av den tekniske indikatoren MACD. Den tekniske indikatoren har levert topper rundt samme nivå, samtidig som toppene i indeksen har blitt etablert på høyere nivåer. I slutten av juli toppet både indeks og indikator ut, og det har nå blitt etablert lavere topper i chartet. Tilsvarende utvikling kan vi også se i RSI, men her har vi fått høyere topper. I dag er det likevel etablert lavere topper etter den siste tidens kursfall.

Tidlig i mai fikk vi et Golden Cross ved at det korte glidende gjennomsnittet på 50 dager brøt opp gjennom det lange glidende gjennomsnittet på 200 dager. Det er forsåvidt positivt, men indeksen har nå falt under 50-dagerssnittet og testet motstanden i dette. Videre er indeksen fortsatt på oversiden av 200-dagerssnittet.

251023 ta s&p 500 indeksen kursmål anbefaling

Charts fra TradingView.

Kursutvikling på middels lang horisont

Dersom vi bruker Regression Trend fra S&P500 ATH som ble satt i slutten av 2022 og frem til i dag ser vi at indeksen nå beveger seg innenfor en Trading Range. Det som er typisk for denne utviklingen er at glidende gjennomsnitt ofte kan gi falske signaler. Bruker vi kortere gjennomsnitt kan vi se at indeksen har funnet støtte flere ganger fra snittet på 25 dager. Dette fungerer nå som en motstand. Det lengre snittet på 100 dager fungerer også som motstand etter at indeksen brøt ned gjennom dette.

Den tekniske indikatoren Donchian Channel brukes av tradere og investorer som følger strategien Four Week Rule. Indeksen har brutt ned på denne, slik at den nedre linjen i indikatoren har satt en ny bunn. Dette er et salgssignal.

Et annet salgssignal har vi fått ved at indeksen har brutt ned gjennom støtten eller gulvet i den fallende trendkanalen. Denne fungerer nå som motstand. På nedsiden har indeksen S&P500 støtte fra gjennomsnittslinjen i Trading Rangen. Ved dette nivået har indeksen også støtte ved 4185 hvor vi tidligere har hatt topper og bunner.

Få oppdaterte tekniske analyser ved å følge Aksjeskolen på Facebook.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

251023 kortsiktig utvikling s&p500 indeksen teknisk analyse anbefaling

Kortsiktig kursutvikling på S&P500

I chartet for kortsiktig kursutvikling på S&P500 indeksen kan vi se hvordan den stigende sekundærtrenden nå er brutt. Før bruddet testet indeksen støtten i gulvet, men dette holdt tydeligvis ikke. Indeksen er som nevnt fortsatt på oversiden av støtten fra gjennomsnittslinjen i hovedtrenden og fra 4185-nivået.

På helt kort sikt kan vi se at ytterlinjene i Bollinger Bands har snevret seg sammen etter at vi har hatt en kortere periode med økt volatilitet. Dette skal i følge teorien øke sannsynligheten for økt volatilitet fremover. Videre har vi fått salgssignaler fra den tekniske indikatoren Parabolic SAR.

Prising av S&P500 indeksen

251023 price earnings s&p500 index
Chart fra Multpl.com.

Gjennomsnittlig Price/Earnings for S&P500 indeksen er 16,03, mens medianen er 14,94. Ser vi derimot på de siste 20 årene hvor vi har hatt langt lavere renter enn tidligere i historien er P/E høyere enn dette. I dag har S&P500 Index en Price/Earnings på 24,05.

Trade S&P500 ETF uten kurtasje

 • Anbefalt nettmegler
 • 250+ børsnoterte fond
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Gratis realtidskurser
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko.
251023 shiller pe s&p500 index
Chart fra Multpl.com.

CAPE Ratio eller Shiller Price/Earnings har et historisk gjennomsnitt på 17,06, mens medianen er på 15,95. Dagens Shiller P/E for S&P500 indeksen er på 28,80. CAPE Ratio brukes av mange for å vurdere om brede indekser over undervurdert eller overvurdert på prisingen.

251023 price to book ratio pb s&p500
Chart fra Multpl.com.

Price/Book er en multippel som brukes til å vurdere forholdet mellom aksjekurs og bokførte verdier. Gjennomsnittet for S&P500 Index er 2,99. Medianen er 2,81. Dagens P/B er på 4,03.

Analyse av S&P500 indeksen

Etter vi la ut vår forrige analyse bevegde S&P500 indeksen seg inn i et bear marked, altså falt indeksen med mer enn 20 % fra toppen. Dette bear markedet pågikk kun en kort periode, og indeksen er nå ute av dette. Samtidig kan vi tydelig se at indeksen beveger seg innenfor en sidelengs trend. Innenfor denne trenden er det rom for relativt store bevegelser. Trendtaket er ved 4720, mens trendgulvet er ved 3647.

De fleste tekniske indikatorer er bearish på kort og middels sikt. Vi ser også at den relative prisingen av S&P500 indeksen er på høye nivåer. Det kan tyde på at mange investorer ikke har priset inn den store sjansen for resesjon, selv om dette er noe mange forventer i løpet av relativt kort tid.

Vi ser for oss en videre utviklingen innenfor Trading Rangen. I dag er nedsiden større enn oppsiden, noe som gjør at vi har et negativt syn på videre utvikling. Vi har en salgsanbefaling med kursmål på 3647 innen 3 til 6 måneder. Privat shorter vi ikke S&P500, men bruker nedgang til å kjøpe aksjer eller børsnoterte fond som gir eksponering mot indeksen.

Dato for analyse:25.10.23
Kurs ved analyse:4227
Anbefaling:Salg
Kursmål:3647
Tidshorisont:3 – 6 mnder

Teknisk analyse fra TradingView

Disclaimer

Analysert av:Hans Nielsen
Eier aksjer/ETF relevante for S&P500:Ja

Aksjeskolen tar ikke ansvar for investeringer som er gjort på grunnlag av denne tekniske analysen. Det kan være feil i data som multipler, etc. Dette tar Aksjeskolen ikke ansvar for. Du er selv ansvarlig for å gjøre dine egne vurderinger.

Studerte samfunnsøkonomi ved UiO fra 2005 - 2008. Har jobbet ved ulike meglerhus. Stor interesse for makroøkonomi og aksjemarked.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *