Aksjeanalyse program aksje analyse teknisk analyse verktøy

Aksjeanalyse program

De aller fleste nettmeglere tilbyr teknisk analyse program, men ofte er disse dyre eller holder for lav kvalitet. Siden det er viktig å ha enkel tilgang til data og charts for å lage verdivurderinger av aksjer er dette selvsagt synd. Men, det finnes gode aksjeanalyse program som er både bra og holder en lav pris. Les vår vurdering av TradingView teknisk analyse verktøy og prøv Premium-versjonen gratis i 30 dager.

Aksjeanalyse program

Et aksjeanalyse program er for mange først og fremst et program for teknisk analyse, men slik vi ser det bør programmet også gi deg tilgang til viktige tall som Price/Earnings, Price/Book, utbytteyield og andre multipler som er nyttige for å gjøre relativ verdivurdering av aksjer. Altså må du ha mulighet for både teknisk og relativ verdivurdering av aksjer med et virkelig godt program for aksjeanalyse. Videre mener vi det er et minimum at programmet også gir deg tilgang til realtidskurser.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Teknisk analyse

Uansett om du er erfaren eller vil lære deg teknisk analyse for nybegynnere bør programmet ha mulighet for å legge inn ulike indikatorer, tegne inn støtte og motstand, formasjoner og trender. Et godt teknisk analyse verktøy skal også gi deg mulighet til å velge lengde på chartet, intervaller for perioder, og valg mellom linjer og candlesticks.

Finansiell data

For de som driver utelukkende med teknisk analyse vil finansiell data være unødvendig, men vi i Aksjeskolen mener at det kan være fordelaktig å kombinere teknisk analyse med for eksempel relativ verdivurdering. Med multipler kan du sammenligne aksjer innenfor samme sektor eller vurdere dagens prising av en aksje sammenlignet med historiske multipler for å se om aksjen er historisk billig eller dyr.

Realtidskurser

Realtidskurser er mindre viktig for langsiktige investorer, men det kan være veldig lærerikt å følge kursutvikling til aksjer og indekser når det for eksempel slippes nyheter om sentralbanker om rentenivå eller om arbeidsmarkedet. Dette er nyheter som direkte påvirker markedet og kan gi store utslag.

TradingView aksjeanalyse program

Et teknisk analyse verktøy vi har fått lang erfaring med er TradingView. Dette programmet er faktisk så godt at etter vi testet dette for første gang har vi aldri brukt andre aksjeanalyse program. Dette er et program som koster penger dersom du vil ha mulighet til å utnytte det fulle potensialet, men du kan prøve det gratis i 30 dager. Det kommer også i en Basic versjon som er gratis. Dette kan fungere godt for de aller fleste som ikke følger markedet time for time.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Finansielle instrumenter

Noe som trekker opp er at med TradingView har du tilgang til et stort utvalg av kursoppdateringer på alt fra aksjer på EuroNext Growth i Oslo, til Baltix Dry Index, og FEDs styringsrente. I Basic versjonen som er gratis har du realtidskurser på blant annet amerikanske aksjer. Du kan også se hva de forskjellige aksjene på amerikanske børser blir omsatt for i førhandelen.

 • Aksjer og indekser
 • EFT og ETN
 • Råvarer og valuta
 • Opsjoner og warrants
 • Styringsrenter
 • Shipping rater
 • Makrodata

Teknisk og fundamental analyse

TradingView er et av de bedre teknisk analyse verktøyene vi har testet. Til å begynne med kan det virke komplisert, men når du venner deg til aksjeanalyse programmet vil du ha full kontroll på hvordan du kan tilpasse charts, tegne inn støtter og motstand, tekniske formasjoner og trender. Det er også et veldig stort antall tekniske indikatorer tilgjengelig. I Basic versjonen som er gratis kan du bruke opptil 3 tekniske indikatorer samtidig, i Premium versjonen kan du bruke langt flere.

 • Støtte og motstand
 • Formasjoner og trender
 • Tekniske indikatorer

Mer data kan gi deg en edge i markedet, og dette er en av grunnene til at vi mener at teknisk analyse bør kombineres med relativ verdivurdering av aksjer som ser på de fundamentale verdiene i selskapet og inntjeningen. Med TradingView kan du enkelt hente frem dagens P/E eller andre multipler og sammenligne denne med andre selskaper i samme sektor for å se hvilket selskap som er lavest priset. Multiplene viser også den historiske verdsettelsen av aksjen, noe som gjør at du kan se om et selskap er underpriset eller overpriset i forhold til historisk prising.

 • Selskapsmultipler, dagens og historiske
 • Selskapsresultater
 • Utbytter

Backtesting

Å ha en trading eller investeringsstrategi er utrolig viktig. Det er viktig å sette seg inn i flere forskjellige aksjestrategier, og ikke bare velge den som høres bra ut. Det er også viktig å teste den mot historisk data for å se hvilken som gir best faktisk avkastning. Med TradingView kan du programmere inn forskjellige strategier og gjennomføre en automatisk backtesting. Det gir deg et svar på hvilken strategi som har fungert best.

Stock screener

Dersom investeringsstrategien din går ut på å investere i selskaper som har lav Price/Earnings eller en annen multippel, eller du vil investere i aksjer som betaler store utbytter eller har en sterk stigende trend kan du enkelt finne frem til de beste investeringsalternativene med TradingView stock screener. Denne går automatisk gjennom alle aksjer for å finne frem til de som gir mest utbytte, har lavest relativ verdivurdering eller for eksempel er inne i en sterk stigende trend.

Alarmer

Du kan legge inn kursalarmer som gir deg beskjed dersom aksjekursene du følger bryter ned gjennom en støtte eller gjør et brudd opp av motstand. Hvor mange alarmer du kan aktivere avhenger av hvilken versjon av TradingView teknisk analyse verktøy du har, og dersom du følger mange aksjer bør du derfor vurdere å investere i et av de betalte versjonene av TradingView.

Prøv TradingView aksjeanalyse program gratis

For å kunne bruke de beste versjonene av TradingView må du betale, men vi tror at de aller fleste vil være fornøyde med Basic-versjonen som er gratis. Det vi anbefaler å gjøre er å velge Premium-versjonen når du registrerer deg, for du kan prøve dette gratis i 30 dager. (Det er ingen bindingstid eller forpliktelser, noe som gjør dette til en no-brainer.) Du kan da finne ut om du har behov for noe mer enn hva gratisversjonen av TradingView aksjeanalyse program tilbyr.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Brukervennlighet

TradingView kan virke komplisert dersom du ikke tidligere har erfaring med teknisk analyse verktøy. Likevel synes vi løsningene som er benyttet sikrer at programmet er intuitivt. Når du har registrert din konto anbefaler vi at du bruker litt tid på å lære deg snarveier og hvor de forskjellige analyseverktøyene er plassert i programmet.

Aksjeanalyse app

Du kan også laste ned en app til mobil, og vi har også gjort dette, men vi bruker ikke denne appen til annet enn å sjekke kursoppdateringer om vi ikke har en pc tilgjengelig. Grunnen til dette er ikke at appen er dårlig, men en mobilskjerm er for liten til å kunne utnytte et såpass komplisert aksjeanalyse program.

Kundeservice

Etter å ha brukt TradingView teknisk analyse program har vi ikke hatt bruk for kundeservice, men dersom dette skulle bli et behov kan du kontakte selskapet ved å bruke et ticket-system. Her blir betalende kunder prioritert.

Aksjeanalyse program FAQ

Er det mulig å prøve teknisk analyse verktøy gratis?

Ja, det finnes flere tekniske analyse program du kan prøve ut gratis. Vi har funnet frem til det vi mener er best for tekniske analyser og relativ verdivurdering. Dette kan du prøve gratis i 30 dager.

Hva slags tekniske verktøy kan jeg bruke?

Dette er et aksjeanalyse program hvor du kan tegne inn støtte/motstand, tegne inn formasjoner og tekniske trender. Du har også tilgang til et stort antall tekniske indikatorer.

Kan jeg få teknisk analyse program til mobil?

Ja, du kan laste programmet ned som en app til mobil. Men, dette er et stort og komplisert program som passer langt bedre på pc. Med appen kan du holde oversikt over kursutvikling på mobil.

Finnes det aksjeanalyse program som viser historiske multipler?

Ja, det aksjeanalyse programmet vi anbefaler gir deg tilgang til multipler som Price/Earnings, Price/Book, Price/Sales, utbytteyield og mange fler på aksjer fra Oslo Børs og resten av verden.