Algoritme for teknisk analyse trading algoritmer hva er hvordan lage en

Algoritmer

Innenfor investering og trading snakkes det mye om algoritmer, strategier, HFT og automatiserte ordre. Dette er ting som går inn i hverandre. For nye investorer kan disse være konsepter som virker forvirrende. Her skal vi gå gjennom hva en algoritme er.

Hva er en algoritme?

Mange forveksler algoritme med strategi, HFT og robot trading. Det er veldig forståelig siden algoritmer er en del av både strategier for trading, HFT og automatiske ordre som blir utført av roboter som for å sikre likviditet i markedet.

Den enkleste måten vi kan definere begrepet algoritme på, er å si at det er tilsvarende en fremgangsmåte eller en oppskrift som forteller hva som skal gjøres. Med andre ord kan vi forklare en algoritme som system.

Delta i kurset! Hvordan lage en algoritme for trading.

Algoritmer og trading

Trading roboter og systemer for HFT eller High Frequency Trading må programmeres slik at de vet hva som skal gjøres og når det skal gjøres. De vil altså få en algoritme de skal følge. Uten dette ville robotene og systemene ikke vært i stand til å gjennomføre noen handler. I verste fall ville de handle på måfå. For investorer og tradere er det også viktig å ha en algoritme eller en plan som forteller når man skal kjøpe eller selge en aksje. Algoritmer kan også brukes til å gjennomføre ordre etter at man har tatt en avgjørelse om å kjøpe eller selge aksjer.

TWAP – Time Weighted Average Price

TWAP eller Time Weighted Average Price er en algoritme som utfører en kjøpsordre jevnt fordelt over en bestemt tidsperiode. Et eksempel på denne algoritmen kan være å kjøpe et bestemt antall aksjer med jevne intervaller over en hel handelsdag. Dette vil gjøre at du får en jevn pris og minimerer effekten av større kursbevegelser som kan påvirke gjennomsnittlig kjøps- eller salgskurs.

VWAP – Volume Weighted Average Price

VWAP eller Volume Weighted Average Price er en algoritme som bruker et volumvektet gjennomsnitt av kursen til å oppnå en kjøps- eller salgskurs som er nær gjennomsnittskursen i den perioden ordren blir utført. Algoritmen er ofte brukt av institusjonelle aktører som fond og investeringsselskap.

Stop/loss

Stop/loss ordre er kanskje den best kjente algoritmen for å gjennomføre salg av aksjer. Denne brukes til å enten sikre gevinster eller begrense tap på posisjoner. Dette er en skjult ordre som først blir aktivert når aksjekursen faller til et forhåndsbestemt kursnivå. Dette kalles for triggerkurs. Når aksjen når triggerkurs vil ordren bli aktivert og lagt ut i markedet med en forhåndsbestemt salgskurs.

Algoritmer FAQ

Hva er en algoritme?

Enkelt forklart er en algoritme en oppskrift eller en beskrivelse av hva som skal gjøres og når det skal gjøres. Vi kan si at algoritmer er et system for å ta beslutninger. Innenfor trading og investering vil det ofte være om å kjøpe eller selge en aksje.

Hvilke ulike typer algoritmer finnes det?

Vi kan grovt skille mellom to ulike algoritmer for trading og investering. Først har vi algoritmen som gir deg et kjøpssignal eller salgssignal, og så har vi algoritmen for hvordan kjøpet eller salget skal utføres.

Hva er forskjellen mellom en algoritme og en strategi?

En strategi er et sett med algoritmer som viser hvordan strategien skal utføres. For eksempel kan en strategi være å ha en portefølje med 70 % posisjoner i aksjer og 30 % i rentepapirer. Algoritmene i strategien bestemmer når du skal kjøpe eller selge aksjer/rentepapirer og hvilke aksjer og rentepapirer som skal kjøpes eller selges.