hva er Bollinger Bands teknisk analyse

Bollinger Bands

Bollinger Bands ble utviklet av den kjente tekniske analytikeren John Bollinger. Ved å bruke et glidende gjennomsnitt og standardavvik kan den tekniske indikatoren vise når kursutviklingen har sendt aksjen til oversolgte eller overkjøpte nivåer.

Bollinger Bands glidende gjennomsnitt standardavvik
Charts fra TradingView.

Bollinger Bands

Den tekniske indikatoren består av et glidende gjennomsnitt på 20 dager og to Bollinger Bands. Bollinger Bands viser to standardavvik fra det glidende gjennomsnitet. Standardavvik er et spredningsmål som viser verdienes gjennomsnittlige avstand til gjennomsnittet. I en normalfordeling vil 68,27 % av verdiene være innenfor 1 standardavvik fra gjennomsnittet, mens 95,45 % av verdien vil være innenfor 2 standardavvik fra gjennomsnittet. Forutsatt at kursen til en aksje er normalfordelt vil dette bety at aksjekursen vil være innenfor Bollinger Bands i 95,45 % av tilfellene. I indikatoren blir standardavviket beregnet ut fra det glidende gjennomsnittet på 20 dager. Dette fører til at Bollinger Bands vil smalne sammen i perioder med lite volatilitet og utvide seg i perioder med høy volatilitet.

oversolgt overkjøpt

Indikator for overkjøpt og oversolgt

Den tekniske indikatoren viser først og fremst når aksjekursen er oversolgt eller overkjøpt. Tekniske analytikere anser aksjen for å være oversolgt når kursen faller ned til det nedre Bollinger Band eller det negative standardavviket, og for å være overkjøpt når kursen stiger opp til det positive standardavviket. Her er det viktig å forstå at denne tekniske indikatoren ikke gir kjøps- eller salgssignaler. For å få disse kjøps- eller salgssignalene brukes indikatoren sammen med andre som for eksempel MACD, RSI eller glidende gjennomsnitt. Årsaken til at indikatoren alene ikke kan gi kjøps- eller salgssignaler er at standardavviket øker i perioder hvor aksjen trender i en betemt retning siden den måler volatilitet. I chartet kommer dette til uttrykk ved at kursen følger øvre eller nedre Bollinger Band over tid.

the squeeze

The Squeeze

Som nevnt viser standardavvikene den gjennomsnittlige avstanden mellom det gildende gjennomsnittet på 20 dager og aksjekursen. I perioder hvor aksjekursen konsoliderer eller beveger seg sidelengs vil den gjennomsnittlige avstanden eller standardavviket minske. Det betyr at det øvre og nedre Bollinger Band vil bevege seg nærmere det glidende gjennomsnittet i det vi kaller The Squeeze. The Squeeze blir tolket som et signal om at vi kan få økt volatilitet i aksjekursen.

Aksjehandel og Bollinger Bands

At en aksje er oversolgt eller overkjøpt er ikke et kjøps- eller salgssignal, og The Squeeze er heller ikke et signal om at aksjen vil bevege seg med større bevegelser i en bestemt retning, kun at vi kan få økt volatilitet. Dette gjør at Bollinger Bands ikke kan brukes alene, men den kan være til stor nytte sammen med andre tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt, MACD og RSI, og tekniske formasjoner.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Bollinger Bands FAQ

Hva er Bollinger Bands?

Dette er en teknisk indikator som viser et glidende gjennomsnitt på 20 dager, og et vøre og nedre Bollinger Band som viser to standardavvik av det glidende gjennomsnittet. Indikatoren kan vise oversolgte og overkjøpte nivåer, og signalisere økt sannsynlighet for volatilitet.

Hvordan brukes Bollinger Bands?

Det er vanlig å bruke den tekniske indikatoren sammen med andre som RSI, MACD eller glidende gjennomsnitt. De forskjellige indikatorene brukes sammen for å bekrefte eller avkrefte signaler.

Hvilket analyseprogram kan jeg bruke?

Dette er en av de mest brukte tekniske indikatorene, og det betyr at den finnes i de aller fleste analyseprogram. På vår side kan du se hvilket program vi anbefaler og prøve dette gratis i 30 dager.