hva er Breakaway Gaps teknisk analyse aksjer trading

Breakaway Gaps

Breakaway Gaps oppstår som regel når vi får et brudd på en støtte eller motstand. De kan også opptre i forbindelse med tekniske formasjoner og trender. De kan signalisere trendskifte, noe som gjør at de er viktige for tradere.

hva er Breakaway Gaps aksjer teknisk analyse trading
Charts fra TradingView.

Breakaway Gaps

For å kunne finne et Breakaway Gap er du avhengig av å bruke et analyseprogram hvor du kan velge candlesticks. Gaps oppstår ved at aksjen ikke blir omsatt innenfor et område når børsen er stengt. Altså får vi gaps når aksjekursen åpner en påfølgende dag på en kurs som er enten høyt over eller lavt under kursen tradet på dagen før. Dette gjør at vi får et vertikalt mellomrom mellom candlesticksene mellom forrige kurs og dagens kurs.

Et Breakaway Gap oppstår som regel når vi får et brudd på en teknisk støtte eller motstand. Motstanden eller støtten kan komme fra topper og bunner, eller fra tekniske formasjoner og trender. I mange tilfeller kan vi se at det har kommet nyheter etter børsens stengetid som har påvirket kursen sterkt til å enten stige kraftig eller falle kraftig, altså gi et løft eller fall for åpningskursen neste dag.

I chartet over for Amazon aksjen kan vi se at kursen har beveget seg nesten sidelengs og at det har blitt dannet en motstand. Kvartalsresultatet kommer inn bedre enn ventet, og disse ble sluppet etter at børsen var stengt. De gode nyhetene gir et løft til etterspørselen, noe som igjen gir en høyere kurs. Gapet ble også dannet på høyt volum, noe som ofte tolkes som at den nye trenden har stor styrke.

Aksjehandel og Breakaway Gaps

Selve gapet er bortimot umulig å trade på en god måte, da disse oppstår utenfor børsens åpningstid og når det ikke er noe omsetning i aksjen. Men, ved å også bruke volumanalyse når du kommer over disse kursbevegelsene kan du få tidlige signaler om trendskifter. Høyt volum kan ofte brukes til å bekrefte styrken i kursbevegelsen. Bruddene som kommer på motstand eller støtte bekrefte disse bevegelsene i kursen.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Breakaway Gaps FAQ

Hva er Breakaway Gaps?

Breakaway Gaps er gaps som ofte oppstår når vi får brudd på teknisk støtte eller motstand. De kan også komme i forbindelse med brudd på formasjoner. Ofte tolkes et Breakaway Gap som et signal om at vi kan forvente et trendskifte.

Hvordan kan jeg finne Breakaway Gaps?

For å finne denne typen gaps må du bruke et analyseprogram hvor du kan undersøke charts med candlesticks. På vår side kan du lære mer om hvordan du gjenkjenner et Breakaway Gap og prøve et analyseprogram med candlesticks.

Hvordan kan jeg trade aksjer med Breakaway Gaps?

Det er vanskelig å trade gaps, og det gjelder også for et Breakaway Gap. Men, siden denne typen gaps kan være et signal om trendskifte er det likevel muligheter for å utnytte denne typen kursbevegelser.